Chefsrekrytering offentlig sektor

Rekrytera framgångsskapande chefer till offentlig sektor

Signpost har lång erfarenhet av att rekrytera till offentlig sektor, ”Public”.  Vår erfarenhet sträcker sig från statlig förvaltning, myndigheter och statliga bolag, regioner med tillhörande bolag/stiftelser samt även kommunal förvaltning och kommunalt ägda bolag. 

Kontakta oss här!

Våra rekryteringskonsulter har stor kunskap inom de förutsättningar som råder inom offentligverksamhet. Vi är specialiserade på rekryteringsprocesser avseende offentlighetsprincipen, LOU och urval baserat på förtjänst och skicklighet, samt med kunskap om beslutsprocesser i chefsrekryteringar inom offentlig sektor. Vi vägleder våra kunder och kandidater genom vår objektiva och transparenta process. Vår kompetensbaserade metodik är väl beprövad och lämplig för chefsrekrytering inom offentlig sektor.

Signpost är Kammarkollegiet upphandlade partner

Vi är en av Kammarkollegiet upphandlade partners för chefsrekrytering. Det innebär att de myndigheter som så önskar kan avropa våra tjänster direkt från det avtalet.