Interim management – hyr framgångsskapande interimchefer

Anlita interim chefer – på kort varsel

Signpost erbjuder kvalitetssäkrade interim management-lösningar av engagerade högre chefer och ledare. Via vårt CXO-nätverk kan du, på kort varsel, hyra interimschefer på tidsbestämda uppdrag som alla säkerställer företagets fortsatta utveckling. 

Kontakta oss här!

Få organisationer klarar av att leva chefslösa, även under kortare perioder, och vi ser ett ökat behov på marknaden av interimschefer. Och det finns många anledningar till att behöva hyra in en chef – vid organisatoriska förändringar, under en rekryteringsprocess, eller som stöd i linjen vid speciella projekt. När chefer lämnar kan det gå fort och en chefslös verksamhet kan snabbt bli sårbar. Signpost erbjuder olika interimslösningar för att hyra interimschef och vägleder till rätt beslut snabbt och effektivt. 

Kvalitetssäkrad Interim management

I vårt öppna och inkluderande interim chefsnätverk SignCXO ansluter löpande interimschefer som är tillgängliga för uppdrag. Cheferna kommer från en mängd olika branscher, små och stora bolag, offentliga verksamheter likväl som privata och ideella organisationer. De har olika bakgrunder, ålder, kön och perspektiv. Oavsett om det handlar om en interims-VD eller interim CFO har alla gemensamt att de är kvalitetssäkrade, vill arbeta som interimskonsult och skapar framgång i både sina team och organisationer.

Vi på Signpost har arbetat med interim management i över 20 år. Vår erfarenhet är att när en nyckelperson försvinner, exempelvis vid en omorganisation, förändringar i verksamheten ska genomföras eller vid arbetstoppar behöver våra kunder en trygg interimsbyrå att vända sig till. Och då kan en interimslösning komma väl till pass.