Interimschefer är efterfrågade på arbetsmarknaden

”Interimschefer ska vara överkvalificerade”

Efter flera år kantade av såväl utmaningar som framsteg så står vi nu inför en oviss framtid. Många funderar på sin karriär, och andra har följt vågen som ”the great resignation” innebar och redan bytt jobb. Vi får dagligen samtal kring möjligheten att arbeta eller hyra in interimschefer. Vi tog ett snack kring dagens arbetsmarknad med Stina Nord, Founding partner och Seniorkonsult hos oss på Signpost.

Hur ser det ut på arbetsmarknaden just nu?

– Efter en lång tids stiltje på arbetsmarknaden börjar det sakta röra på sig. Tydligast är signalerna från USA där omkring 4 miljoner personer sade upp sig från sina arbeten under april, vilket är den högsta siffran på tjugo år. Här hemma ser vi tydligt att våra kandidater och interimskonsulter deltar i fler processer.

För arbetsgivaren som står inför ett kompetensbehov framöver gäller det med andra ord att ligga steget före? 

– Absolut. Vår bild är att efterfrågan på interimskonsulter kommer att öka framöver. Det finns ett uppdämt behov av att genomföra förändringar, projekt och satsningar som fått stå åt sidan under pandemin.

Det blir dessutom allt vanligare att organisationer tar in konsulter och interimschefer. Anledningen är att de får rätt kompetens direkt som kan göra en enorm skillnad i organisationer på kort tid. De ser direkt vad som behöver göras och kommer in med nya färska perspektiv. På kort varsel kan interimslösningar leverera engagerade ledare i specifika och tidsbestämda uppdrag som säkerställer företagets fortsatta utveckling.

Många tillfällen där interimschefer kan anlitas

När passar interimslösningar?

– Vid tillfälliga behov, hög arbetsbelastning, inför organisatoriska förändringar, men också under en rekryteringsprocess, kan det vara helt rätt. Även om det redan i dag finns kompetens inom företaget kan interimschefer vara behjälpliga vid särskilt krävande uppdrag. Det kan handla om att stötta en mer senior chef, exempelvis ett kompetens- eller strategiprojekt som syftar till att driva tillväxt. 

Fördelarna med att ta in interimskonsult eller chef är flera enligt Stina:

  • Företagen får in en person som är fokuserad på uppgiften och som sällan är rädd för att agera, vilket ger snabba resultat.
  • Eftersom personen är inställd på att genomföra uppdraget kan den frigöra sig från den interna politiken och hantera frågor som andra lätt känner sig obekväma med.

Interimskonsulten kan också utmana organisationen och bidra med nya perspektiv. Ett råd är att ta in en mer senior konsult än profilen som du skulle rekryterat. Interimskonsulter ska vara överkvalificerade!

Stina Nord, Signpost

Många räds att ta in konsulter eller interimschefer dyrare än att anställa, vad säger du om det?

– Det är ett vanligt argument som många lyfter som en nackdel med interimslösningar. Men en viktig sak att ha med sig är att företag köper sig fria från arbetsgivaransvaret. De behöver inte hantera skatt, sociala avgifter eller kostnader för pension, sjukdom eller semester. Dessutom ger det en större flexibilitet, bland annat när det gäller uppsägningstid.

Men kanske viktigast av allt är att en interimschef med den önskade  kompetensen kan vara på plats inom ett par veckor. Via oss på Signpost har vi alltid tillgängliga interimschefer i vårt CXO-nätverk.

Vad skulle du säga till den som funderar på att bli konsult eller interimschef, och undrar om den är rätt person för uppdraget?

– Interimschefer kännetecknas av stor flexibilitet, hög kompetens inom sitt specifika område och lockas av utmaningar. Konsulterna i vårt nätverk har alltid vårt fulla stöd och vi ser till att ha en tät dialog och uppföljning genom hela uppdraget. Om något krånglar finns vi där och tar diskussionen. För alla inblandade är det positivt, eftersom konsulten kan fokusera på sitt uppdrag.

En chefslös verksamhet blir snabbt sårbar

Sakta men säkert ser vi en antydan till en början av slutet på pandemin, och det andas förändring på arbetsmarknaden. Samtidigt som det rådande världsläget och energikrisen oroar många. Just därför är interimschefer med sin flexibilitet en bra lösning. Företag som söker spetskompetens bör vara ute i god tid för att säkra sina nuvarande och framtida kompetensbehov. En chefslös verksamhet blir nämligen snabbt sårbar.

Hyr kvalitetssäkrade interimschefer på kort varsel

Signpost erbjuder kvalitetssäkrade interim management-lösningar av engagerade högre chefer och ledare. Via vårt CXO-nätverk kan organisationer, på kort varsel, hyra in interimschefer på tidsbestämda uppdrag som alla säkerställer företagets fortsatta utveckling.

Vill du veta mer om Signposts interimsverksamhet så läs klicka dig vidare nedan.

Interim Management med Signpost