Utmaningar kring ledarskap under corona

Christina gick in som interim-VD – sen kom pandemin

Som nytillsatt interim-VD var Christina Freeses uppdrag att leda Teknikföretagens Branschgrupper tills en ny VD tog över. Efter två veckor på jobbet kom corona vilket satte hennes ledarskap på prov. Här berättar hon om utmaningarna och varför hon två månader senare erbjöds rollen som permanent VD.

Christina Freeses karriär började i fastighetskoncernen Fabege i början av 90-talet. Hon fick prova på många olika roller och fick tidigt erfarenhet av att leda verksamheters utveckling- och förändringsarbete. Därefter har hon varit verksam i roller som VD, försäljningschef och Key Account Manager, bland annat i Bisnodekoncernen och i Metria, samt i olika IT-bolag

I februari 2020 kontaktade Christina Signpost förutsättningslöst för att diskutera möjligheten att bli interimschef. Och sen gick det snabbt! Christina gick in som interim-VD till Teknikföretagens Branschgrupper, BRG. Ett uppdrag som skulle vara i sex månader tills en ny permanent VD tog över.

Jag hade förmånen att gå parallellt med min företrädare men prioriterade ändå att i första hand ha fysiska lära-känna-möten med var och en. Något jag är väldigt glad för idag. Det var det bästa jag kunde göra, säger Christina.

Ledarskap under corona en utmaning

När corona slog till, efter två veckor på jobbet, hade hon hunnit arbeta upp en första känsla för medarbetarnas personligheter. En viktig nyckel för hennes fortsatta ledarskap på distans i spåren av corona.

Jag har jobbat digitalt länge men omfattningen var något helt nytt. Jag pratade med min son som studerar på Hyper Island som rådde mig att ha incheckningar med medarbetarna varje morgon och en gemensam kafferast på eftermiddagen. Och att alltid ha en facilitator i alla gruppmöten. Det har fungerat väldigt bra och jag är djupt imponerad av mina medarbetares förmåga att ställa om till ett digitalt arbetssätt och möta våra kunder under nya förhållanden.

Hjälper svenska teknikföretag 

BRG är kansli för ett trettiotal branschorganisationer som omfattar drygt 800 medlemsföretag. En verksamhet som bidrar till att skapa goda förutsättningar för konkurrenskraftiga svenska teknikföretag. De 25 medarbetarna är experter på att sätta sig in i branschfrågor både avseende påverkansarbete, kompetensförsörjning, mässor, events och administration.

När jag anlitades tyckte jag att mitt uppdrag var spännande men jag trodde att verksamhetens dagliga arbete skulle ligga för långt ifrån själva slutaffären. I takt med att jag förstod att vi på BRG verkligen gör stor nytta för branschorganisationerna och deras medlemsföretag, så blev det ändå mera spännande, även ur ett affärsperspektiv.

Utmaning att lära känna företaget på distans 

Men visst har det funnit utmaningar, inte minst den första tiden. Corona satte helt enkelt Christinas ledarskap på prov.

Jag tror att alla som precis har börjat ett nytt jobb under covid-19 delar samma erfarenhet, att det tar längre tid att lära känna både medarbetare och verksamhet och att små saker blir onödigt komplicerade eftersom det inte är lika enkelt att bara fråga en kollega alla sitter i olika Teams-möten.

Svårt att göra allas röst hörd digitalt

Andra utmaningar har varit att få alla medarbetare att göra sin röst hörd i det nya digitala landskapet. Därtill även att skapa sig en känsla för hur alla mår och har det när de under olika förutsättningar har fått flytta arbetsplatsen till hemmet.

Samtidigt som jag hade börjat förstå och bli intresserad av verksamheten på BRG frågade Teknikföretagen som äger BRG om jag ville ha rollen som permanent VD. Jag har en bra mix av erfarenheter från näringslivet och tjänstesektor i många olika typer av ledarroller, och det tror jag var den avgörande aspekten för att jag erbjöds jobbet.

Hur skiljer sig ditt uppdrag som permanent VD från den som interim?

Som extern VD jobbar man primärt här och nu. Man lägger sällan fokus på frågor som är framåtriktade. Förhållningssättet till medarbetargruppen är också annorlunda. Som interimschef kunde jag låta vissa saker passera som jag aldrig skulle se mellan fingrarna på nu. Här  ligger också glädjen i arbetet att kortsiktigt få göra skillnad och att få lära sig om många olika verksamheter. I rollen som permanent VD ligger glädjen i att på djupet få lära känna en verksamhet. Och i att tillsammans med medarbetarna utveckla här och nu och för framtiden.

”Vikten av vara närvarande blir tydlig”

Hur har corona förändrat ledarrollen? 

Förändringen är att man inte ser skeenden i organisationen på samma sätt när man är på samma plats som sina medarbetare. Därför behöver man hitta andra sätt. Vikten av att vara närvarande blir tydlig; att boka upp one-to-one-möten, att stämma av även de minsta detaljer och att alltid ha kameran på i möten. Det tar sin tid men det är värt det. Det handlar inte om att hålla koll på att folk jobbar, det syns tydligt ändå. Det handlar om att människor behöver känna sig sedda och få det stöd de behöver för att göra ett bra jobb.

Vilket är de bästa råd du fått kring ledarskap – och vem fick du det av?

Jag har under hela mitt yrkesliv samlat på sådant som andra har gjort väldigt bra och på sådant som inte har gått som planerat, och med det som grund modifierar och utvecklar jag hela tiden mitt. Allra viktigast tycker jag att det är att komma ihåg att alla går till jobbet med tanken att göra sitt bästa. Vi ledare måste alltid ge våra medarbetare möjlighet och förutsättningar att göra bra ifrån sig. Att vara tydlig, trygg och att leda med omtanke mot företagets mål.

På Signpost vägleder vi våra uppdragsgivare att rekrytera  framgångsskapande chefer som förvaltar eller bygger organisationer, affärer och medarbetare. Dessutom kan vi under tiden rekryetringen pågår hjälpa till med interimslösningar. Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer!

Kontakta oss här!