Chefsrekrytering som skapar framgångsrika team

Vi är chefsrekryterare, inte headhunters

Chefsrekrytering är en konst. En konst vi på Signpost förädlat med vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik, objektiva urval och personliga bemötande. Vi gör rätt från start och vägleder våra uppdragsgivare att hitta framgångsskapande chefer som förvaltar eller bygger organisationer, affärer och medarbetare. Tillsammans hittar vi de ledare din organisation behöver idag, och i framtiden. I hela Sverige.

Starta chefsrekrytering

På Signpost är vi inte headhunters. Vi jagar nämligen inte huvuden. I stället fokuserar vi på att rekrytera höga chefer och ledare som skapar framgång i allt de gör. För att lyckas, vägleder vi på Signpost våra uppdragsgivare så att chefer med både hjärta och hjärna finns på rätt plats vid rätt tillfälle.  

Våra chefsrekryterare arbetar målmedvetet och engagerat för att hitta den bäst lämpade chefen i varje unikt uppdrag. Vårt arbete har alltid två parter – den som söker en ny chef och den chef och ledare som är på väg mot en ny utmaning. 

Våra långa relationer med kunder och kandidater bygger på ömsesidig respekt och lyhördhet, vilket gör att vi gemensamt skapar framgång.  På Signpost vet vi vikten av att man under en chefsrekrytering har rätt förväntningar – både på uppdraget och på chefsrollen.