VD-rekrytering – vi hittar framgångsskapande vägvisare

En VD-rekrytering har aldrig varit viktigare

VD-rekrytering är en av de absolut största investeringarna ett bolag kan göra. Rätt ledare sätter tonen på organisationen och vägen framåt i vår turbulenta och föränderliga omvärld. Signpost gör rätt från start och vägleder våra uppdragsgivare att hitta framgångsskapande VD:ar som förvaltar eller bygger organisationer, affärer och team. Idag och i framtiden.  

Kontakta oss här!

Att rekrytera rätt VD kräver förståelse för affären, insikt i kommande utmaningar och en flexibel rekryteringspartner som kan vägleda i dagens snabba omvärld. Oavsett bransch och storlek är vd-rekryteringen en av de viktigaste satsningarna för en organisation. Hen driver affären, är ansiktet utåt, speglar varumärket och bygger värdegrunden. Att rekrytera rätt VD från start är kritiskt för att lyckas framåt.    

På Signpost fokuserar vi på att rekrytera den VD som skapar framgång strategiskt och i den dagliga verksamheten. För att lyckas, vägleder vi våra uppdragsgivare så att rätt VD finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Vi utmanar gärna statiska och traditionella krav då den senaste forskningen visar att diversifiering i ledningen är avgörande för innovationskraften och därmed en affärskritisk fråga. Inte minst i en VD-rekrytering är detta viktigt, då en företagsledare är organisationens viktigaste kulturbärare.