Vad är en framgångsskapande chef?

Så identifierar vi ledare som gör skillnad 

Vilka egenskaper krävs egentligen för att vara en bra chef? På Signpost är vi övertygade om framtidens ledare inte bara är resultat- och affärsdriven utan även lyhörd, närvarande och uthållig. Vi kallar dem framgångsskapande chefer. 

På Signpost hjälper vi dagligen kunder inom privat-, offentlig- och ideell sektor att rekrytera framgångsskapande chefer. Ledare som gör skillnad för team och organisationer i stort.  

– En framgångsskapande chef skapar det värde som är uppdraget, både idag och i framtiden, säger Anna Rydbacken, ny VD på Signpost sedan våren 2022. 

För att lyckas identifiera dessa chefer krävs en ett grundligt arbete. 

– Våra rekryteringskonsulter gör först en omfattande kartläggning av framgångsfaktorerna i analysen och kravprofilstagningen. Under hela urvalsprocessen använder vi sedan verktyg som hjälper oss ta reda på vilka kandidater vi ska kontakta och hur vi bedömer deras kompetens, förklarar Anna. 

13 kännetecken för framgångsskapande chefer

Så vilka är framgångsfaktorerna vi tittar efter vid chefsrekrytering och Executive Search? Här listar vi några av de viktigaste! 

 1. Förändringsdriven 

Pandemier, digital transformation och en strid ström av nya produkter och tjänster. Ja, för att hänga med i en komplex och snabbföränderlig värld gäller det att som chef ha fingret på pulsen. En framgångsskapande chef är inte bara öppen och nyfiken på sin omvärld. Hen har också mod att våga fatta nya beslut – och att snabbt revidera dem vid behov.  

2. Levererar mer än sitt formella uppdrag 

En framgångsskapande ledare fokuserar inte enbart på sina egna arbetsuppgifter, utan rör sig med lätthet över alla gränser i en organisation och bidrar där det behövs. Särskilt viktigt är detta för chefer inom offentlig sektor där mycket handlar om att kunna samverka för att bidra till samhällsnytta och att skapa värde för medborgarna. 

 3. Skapar trygga och fungerande team 

En framgångsskapande chef vet hur man skapar välfungerande team med högt i takt. Trygga team där alla – trots olika bakgrunder och perspektiv – vågar göra sin röst hörd, komma med idéer och transparent dra lärdomar av misstag.   

4. Datadriven 

För en framgångsskapande chef är det en självklarhet att se till att alltid ha rätt underlag för att kunna fatta välgrundade beslut utifrån fakta och en helhetsbild.   

5. Utvecklar andra 

En framgångsskapande chef strävar inte bara efter att förbättra sig själv. Hen drivs minst lika mycket av att få andra att växa, ja till och med bli bättre än dem själva. På så sätt bidrar chefen till möjligheter för utveckling inom hela organisationen. 

6. Lyhörd och kommunikativ 

En framgångsskapande chef är lyhörd och kommunikativ. Det handlar om att vara öppen för andra idéer – att lyssna in och suga åt sig. En framgångsskapande chef är öppen för att inte kunna allt och ser lärande som ett livslångt projekt. Hen har också förmåga att övertyga andra om en idé och riktning – och få hela organisationen med sig på tåget. 

7. Resultat- och affärdriven 

Självklart behöver en framgångsskapande chef drivas av att nå resultat och stärka affären. Oavsett om det handlar om privat, offentlig eller ideell sektor. Det handlar om att kunna leverera enligt budget, hushålla med resurser och långsiktigt skapa värde utifrån uppsatta mål och strategier.   

8. Smart  

Begåvning är ett komplext ämne. Det kan handla om:   

  • Strategisk förmåga 
  • Logisk förmåga 
  • Analytisk förmåga 
  • Spatial förmåga 
  • Förmåga att förstå komplexa sammanhang 
  • Förmåga att se möjliga konsekvenser 
  • Inte göra förenklingar av orsak/samband 

På Signpost arbetar vi med assessment som tex arbetspyskologiska tester för att identifiera begåvning hos de chefer vi rekryterar. Alla våra tester är självklart validerade enligt den senaste forskningen. 

9. Närvarande 

En framgångsskapande chef är tillgänglig och ger gärna feedback och återkoppling till sina kollegor. Det handlar inte om att svara på mejl klockan 22.00 eller att vara på kontoret 24/7. Utan snarare om att skapa ett klimat där medarbetarna vet att dörren – rent metaforiskt – alltid står öppen, vilket skapar en känsla av trygghet.  

10. Lär sig ständigt nytt 

En framgångsskapande chef är aldrig fullärd och har ofta många strängar på sin lyra. Utöver en bred kunskap inom flera områden finns en vilja och nyfikenhet till att ständigt lära sig nytt. Dessutom inspirerar hen gärna andra med sin kunskap och uppmuntrar till erfarenhetsutbyte.  

11. Uthållig 

Resilience är ett ord som alltmer seglat upp i rekryteringssammanhang, inte minst när det kommer till rekrytering av chefer. Bland annat lyfte TNG som en del av sin trendspaning på Unbiased Day 2022. Det handlar om att vara uthållig och kunna leverera även i motgång. Att orka vidare även när saker går emot en. En resilient chef har hunnit gå igenom utmaningar – och har strategier och erfarenhet för att klara sig igenom dem. T ex personalärenden, lägga ner, starta om, stora kunder lämnar, affären förändras, nedskärningar, ta över problematisk grupp, konflikter och nya lagstiftningar. 

12. Ej konflikträdd 

Att vara rädd för konflikter blir problematiskt som chef. Inte minst när det kommer till att leda under förändring. En framgångsskapande chef har mod att driva en fråga genom hela organisationen, trots eventuellt motstånd. Att inte vara konflikträdd innebär dock inte att tala illa om kollegor i ledningsgruppen, utan man tar upp eventuella konflikter direkt. 

13. Tydlig etisk kompass 

En framgångsskapande chef har en tydlig etisk kompass och delar sina värderingar kring moral och etik med organisationen.  

Vill du veta mer om vår Diversity Executive Search-metodik och hur vi kan hjälpa även din organisation rekrytera framgångsskapande chefer?  

Kontakta Signpost här!