Chefsrekrytering till kultursektorn

Rekrytera chefer som bygger och utvecklar kultursektorn 

Signpost har lång erfarenhet av chefsrekrytering inom de kulturella näringarna. Vi är stolta och glada över att vi, genom våra uppdragsgivare, får bidra till allas möjlighet till kulturupplevelser. Vi arbetar brett inom kultursektorn och lyckas rekrytera chefer som bidrar och utvecklar team som organisation. 

Kontakta oss här!

Att bidra till att fler får bildning, utvecklar sina skapande förmågor och samtidigt främja kvalitet och konstnärlig förnyelse och att ett levande kulturarv bevaras, används och utvecklas, är något som vi på Signpost vill medverka till. 

Rekryteringar inom denna sektor – som är ett vitt fält – spänner från den museala världen till scenkonst inom institutioner och i privat regi, kulturorganisationer och studieförbund, film- och förlagsbransch kräver hög branschkunskap. Det handlar om att förstå hur kulturyttringar skapas, förädlas och förmedlas. Liksom kulturpolitiken och kulturutövares villkor i vardagen och deras framtida utmaningar. 

Rätt chef till kulturen

Och det kan vi på Signpost. Med vår Diversity Executive Search metodik hittar vi framgångsskapande chefer som skapar trygga team, är lyhörda, närvarande och vågar fatta beslut (men även revidera vid behov). Ledare som dessutom är resultatorienterade och har som drivkraft att få andra människor att växa.