Rätt styrelserekrytering bidrar till högre avkastning

Styrelserekrytering som utmanar status quo  

Alltmer statistik och rapporter från näringslivet visar att en jämn köns- och åldersfördelning i styrelser kan höja avkastning och innovationstakten i organisationer. Det är därför affärskritiskt att bredda och öppna upp processen styrelserekryteringar. Att våga se bortom egna nätverk, och egna traditionella förutfattade meningar om hur en styrelse ska se ut. Det är här vi på Signpost och vår Diversity Excutive Search vägleder er rätt i er nästa styrelserekrytering.  

Kontakta oss här!

Signpost har lång erfarenhet att arbeta med styrelserekrytering till både privat-, offentlig-, och ideellsektor. Det kan handla om en hastig vakans, ett nytt kompetensbehov eller en planerad ommöblering. Oavsett stödjer vi våra uppdragsgivare och utmanar dem att ligga ett steg före. 

Styrelserekrytering som utmanar traditionen

Utifrån ägarnas målsättningar analyserar, identifierar och säkerställer vi att rätt strategisk kompetens tillsätts i organisationen.

När vi söker nya kandidater till våra styrelserekryteringar är målet att alltid att skapa en optimalt sammansatt grupp. Det lyckas vi med genom vår Diversity Executive Search. Här ser vi bortom klassiska nätverk och fokuserar på kunskap, erfarenhet och de personliga egenskaperna varje individ kan tillföra. Givetvis är ett genuint intresse för styrelsefrågor också en viktig pusselbit i sökandet efter rätt styrelseledamot.

På Signpost vet vi vad som krävs för att bedriva ett framgångsrikt styrelsearbete. Det är därför vi utmanar och strävar efter att hitta de styrelsemedlemmar som tillför rätt kompetens oavsett kön, ålder eller bakgrund. Allt för att lyfta och få vara med och bidra till framgången i ert styrelsearbete.