Signpost bidrar till minskad miljöpåverkan

Vår miljöpolicy

Signpost miljöpolicy och arbete kännetecknas av en miljöomsorg och helhetssyn. Alla beslut som tas, och handlingar som utförs, ska vi visa miljöhänsyn. Genom mätbara mål skapar vi förutsättningar för en kultur av ständiga förbättringar, vilket bidrar till minskad miljöpåverkan.

Signpost uppfyller lagar och förordningar och följer samhällsfrågor rörande miljö och natur för ett etiskt och moraliskt ansvarstagande.

Miljön är viktig för Signpost, och därför arbetar vi löpande med:

Kunskap om vår miljöpolicy

 • Vi uppmuntrar våra uppdragsgivare att informera våra interim-konsulter om deras miljöpolicy och handlingsplanen som är kopplat till den.

Återvinning

 • Returpappershantera
 • Om möjligt återanvända papper
 • Använda pappers fulla potential
 • Återvinna burkar och flaskor
 • Återvinna skadlig materiel såsom skrivartoner och batterier

Miljövänliga inköp av produkter och tjänster

 • Välja material som inte skadar miljön vid inköp av kontorsmaterial
 • Välja energisnål och miljöanpassad IT- och kontorsutrustning
 • Välja varor, produkter och tjänster från företag med ett aktivt miljöarbete

Energieffektiva och miljövänliga transporter

 • I möjligaste mån använda miljövänliga transporter såsom cykelbud och järnvägstransport
 • Vid behov av taxi eller hyrbilar – kräva miljöklassade fordon
 • Använda kollektivtrafik i största möjliga mån

Miljöarbetets och vår miljöpolicys viktigaste delar är upprättande, planering, implementering och kontroll av miljösystemet.