Mångfald i nätverk = högre börsvärde!

VD:s diversifierade nätverk påverkar bolagsvinster positivt

Ökad mångfald på arbetsplatsen är en aktuell och viktig fråga. Men nu visar forskning också att VD:s diversifierade nätverk påverkar och ökar bolagens börsvärde.

Det är en artikel i Harvard Business Review med namnetCEOs with Diverse Networks Create Higher Firm Value” som sammanfattar en studie om mångfald i nätverken runt en VD.

Forskarna påvisar här akademiska bevis för att mångfald och heterogenitet verkligen är materiella tillgångar som ökar vinsten. Och researchen visar att företag gynnas av en VD med starka nätverk.

Forskarna använde BoardEx-data för att undersöka ett urval av 1 212 verkställande direktörer som ledde börsnoterade stora företag mellan 2000 och 2010. De analyserade varje VD:s sociala nätverk. Här dokumenterades deras utbildningskontakter genom alla skolår, yrkesmässiga relationer och sociala band på fritiden.

Högre börsvärde och lyckad M&A-strategi

De upptäckte att verkställande direktörer med nära kontakt med personer från olika demografiska bakgrunder skapade ett högre börsvärde för sina respektive bolag.

De fann också att detta större värde kom från lyckosamma innovationer och en framgångsrik, diversifierad M&A-strategi. Resultatet tyder på att mångfalden i ledarnas sociala nätverk är en viktig ingrediens för att skapa tillväxt i sina företag.

Dagens verkställande direktörer behöver ha omfattande kunskap för att vara innovativa och klara ökad konkurrens. Även om förvärv av kunskap kan vara dyrt, tyder forskarnas resultat på att ju mer varierande sociala nätverk en VD har, desto större är tillväxtmöjligheterna för företaget. Ju mer diversifierat nätverk, desto mer exponering för olika typer av information och kunskap. Destro större framgång.

Forskarna tycker att resultaten bör uppmuntra aktieägarna att överväga hur mångfalden i de sociala nätverken hos överordnade ledamöter och styrelseledamöter ser ut. En bredare mångfald kan ge värde till företaget, med tanke på dagens förändrade arbetsmarknad och ökad global konkurrens.

Hur kan du jobba för att skapa ett nätverk som karaktäriseras av mångfald i dess rätta bemärkelse? På Signpost arbetar vi aktivt med frågan och vår Diversity Executive Search hjälper organisationer att diversifiera ledningsgrupper och styrelser.

Jag vill veta mer Diversity Executive Search

Uppdrag jobb just nu

Vad är på gång hos Signpost och branschen i stort?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du löpande nyheter, trender och inspiration på temat ledarskap och executive rekrytering – direkt till din inkorg.