Kännetecken för destruktivt ledarskap

Det säger forskningen om destruktiva ledare

En bra chef gör skillnad, men vad händer om chefen inte är så bra – kanske till och med destruktiv? Forskaren Maria Fors Brandebo berättar om vad som kännetecknar det farliga och destruktiva ledarskapet. Dåliga chefer utmärker sig på flera sätt, visar det sig.

En person i en ledarposition utsätts dagligen för en mängd olika situationer, prövningar och utmaningar som måste hanteras. Vissa gör det bättre, andra gör det sämre. Den sistnämnda typen påverkar hela organisationens prestationsförmåga.

Maria Fors Brandebo, doktor i psykologi, har forskat om destruktivt ledarskap. Vi träffade henne för att ta del av hennes lärdomar.

Maria, du har främst forskat om destruktivt ledarskap, men vad är en bra chef till att börja med?
– Det finns många egenskaper som en bra ledare ska ha. På Försvarshögskolan brukar vi exempelvis arbeta med något som heter Utvecklande ledarskap som bygger på Transformational Leadership. Det är en modell som står på tre ben: föredöme, inspiration och motivation och personlig omtanke. Bland annat ska chefen leda genom exempel, fördela ut inspirerande och prestigefyllda uppgifter till de anställda och bekräfta sina medarbetare genom feedback. Det innefattar även negativ feedback. Konstruktiv kritik kan i flera fall vara viktigare än beröm. Många har svårt för det men man måste förstå att det handlar om personlig omtanke.

Negativ feedback är inte

Vissa förväxlar kanske negativ feedback med att vara en dålig ledare, fastän så inte är fallet. Men vad kännetecknar egentligen ett destruktivt ledarskap? Maria förklarar.

– I grund och botten handlar det om en ledare som upplevs som fientlig eller som hindrar medarbetarna att lösa uppgiften. Jag brukar prata om att man kan bedriva ett aktivt eller passivt destruktivt ledarskap. En aktivt destruktiv ledare upplevs ofta ha en medveten negativ intention. Det kan exempelvis yttra sig genom att chefen är arrogant, ställer orimliga krav på de anställda, kanske till och med hotar och bestraffar personerna i sin omgivning. En egocentrisk individ som sätter sina intressen före andras.

En passiv ledare är ett ännu större hot

Även om det låter som hemsk ledarskapstyp så menar Maria att den passiva ledaren är ett ännu större hot.

– En passivt destruktiv ledare har nödvändigtvis inget syfte att motarbeta någon. Den här typen av ledare är destruktiv genom att vara passiv, feg och konflikträdd. Det är en person som håller sig undan och inte vågar ta tag i problem. Ofta i kombination med att var osäker, otydlig och rörig.

Varför är den passiva ledaren ett större hot än den aktiva ledaren?
– Följden av en passiv ledare är ofta en splittrad grupp. Flera andra i omgivningen tar på sig ledarrollen istället för den formella chefen. Konsekvensen blir att fokus riktas åt olika håll. Motsatsvis så kan gruppen bli mer enad om de står under en aktivt destruktiv ledare. Ledaren utgör då ett gemensamt hot som gruppens frustration och energi riktas mot. Det kan svetsa samman gruppen.

Ledare behöver också feedback

Hur ska man hantera ett destruktivt ledarskap?
– Oavsett vilken ledartyp det rör sig om är det viktigt att man ger feedback. Som medarbetare kan man påverka genom att vara rak och tydlig med sina tankar och känslor. Det är dock lättare sagt än gjort. En studie jag gjorde visade exempelvis att det generellt sett är svårare att bemöta en aktiv än en passiv ledare. Orsaken är ofta att man inte vågar ta snacket med den aggressiva eller hotfulla ledaren.

Då kan man istället se till att dokumentera vad, hur och när ledaren missköter sig. Med exempel som backar upp ens uppfattning kan man ta upp det med en högre chef eller till exempel facket som kan hjälpa till att hantera problemet.

Ett destruktivt ledarskap går att förändra

Går det att förändra en destruktiv ledare?
Absolut. Det viktiga är att få chefen att komma till insikt om sitt eget beteende. En destruktiv ledare förstår kanske inte att den motarbetar organisationen. Medarbetarna har ett visst ansvar att påtala problematiken, men det största ansvaret ligger givetvis hos chefen som måste vara lyhörd för kritik. Rent organisatoriskt kan det underlätta med en ledarskapspolicy. Några punkter som beskriver vilka kvaliteter en chef ska ha, hur de anställda ska bemötas och så vidare. Det kan göra större skillnad än man tror.

Vill du diskutera mer hur du kan utveckla dina chefers ledarskap? Hör av dig så kan vi berätta mer om vår specialitet inom ledarskapsutveckling och coaching.

Jag vill veta mer!