Toppchefers framgångsrecept

Här är de mest framgångsrika färdigheterna

Varför misslyckas en del chefer? Det kan man fundera på. Konsultfirman Navalent i USA har utfört en 10-årig studie av framgångsrika chefer. Här är resultatet av de mest framgångsrika färdigheterna!

Fyra gemensamma nämnare

Som resultatet av den 10-åriga studien av chefer finns fyra gemensamma nämnare på de mest framgångsrika färdigheterna. Färdigheterna är följande:

  • De kan sin affär
  • De är skickliga beslutsfattare med balans mellan instinkt och analys
  • De kan inte bara sin affär- de förstår också sin omvärld
  • De skapar djupa och tillitsfulla relationer

Alla fyra färdigheter behövs

Viktigt att poängtera är att framgången hänger ihop med alla fyra färdigheter. Med andra ord räcker det inte med att ha två eller tre. De som skapar relationer och tillit kan troligen också per automatik mer om sin verksamhet och omvärld, eftersom de interagerar och tar till sig information. Att de samtidigt får bra beslutsunderlag kommer som ett brev på posten (eller ska man numera säga email i inboxen?).

Kan färdigheterna tränas upp?

Slutligen undrar du kanske om, och i så fall hur, det går att träna sig till dessa framgångsrika färdigheter. Det gör vi med. Vi tror att ett bra första steg är att vara medveten om dem. Men, vi funderar vidare!