VD:n Johanna Ragnartz har bytt bransch tre gånger

”Svårt att komma från det jättestora till det lilla”

Som Signpost lyft tidigare, är det många chefer som upplever sig ”fastlåsta” i sin bransch. Att man vid karriärbyten i livet möts av stor skepticism kring hur man skulle klara en ny bransch. Liksom att arbetsgivare ofta väljer chefer ur det egna branschledet. Tur då att det finns goda exempel på motsatsen! Möt Johanna Ragnartz, idag VD för stiftelsen Håll Sverige Rent.

På Signpost driver vi ivrigt frågan om möjligheten – och inte minst värdet av – att byta bransch som chef i vårt dagliga arbete med chefsrekrytering. Ständigt möter och bemöter vi osäkerhet och tvivel kring hur en chefskandidat skulle klara en ny bransch. Lika ofta har vi sett att det inte bara är möjligt, utan ger ofta mersmak. Eftersom värdet av nya idéer är stort i svenska organisationer.

Därför har vi också intervjuat Johanna Ragnartz, idag VD för stiftelsen Håll Sverige Rent, som fram tills idag bytt bransch tre gånger.

Läs även: Byta bransch bemöts med skepticism

Fyra stora kast i karriären

Hej Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent! Hur många gånger har du under din karriär helt bytt bransch?

Hej! Ja, det är nog fyra stora kast som är definitiva branschbytare hittills, efter 23 år på Arla blev det Poolia (bemanning / rekryteringsbolag) och därefter Whitelines (entreprenörsföretag med designad skrivpappersprodukt) och så nu ideell organisation med stort samhällsansvar – Håll Sverige Rent – sen fyra år tillbaka.

Blev det lyckosamt och när blev det inte lyckosamt?

Generellt har det varit lyckosamt, men visst – mindre lyckosamt för mig var kanske bytet mellan Arla och Poolia. Jag minns första dagen när någon ringde på morgonen och hade en idé och sen igen på eftermiddagen för att fråga om det var klart nu. Riktigt så fort gick det inte på Arla…

Det var nog inte branschen i sig som var problemet vid bytet utan snarare strukturerna runt omkring. 23 år i ett stort, processtyrt bolag som Arla till ett fortfarande mycket entreprenöriellt Poolia. Jag har ändå alltid varit trygg  med att jag har min verktygslåda och min arbetsmetodik vilket gör att branschbyte i sig inte känts problematiskt.

Nya processer svårare än att byta bransch

Finns det någon bransch som du tror är svårare än andra att komma till om man inte har ”branscherfarenheten”?

För det första tror jag inte alltid det är branscherfarenheten utan just det där jag talade om nyss – strukturer och processer. Att komma från det jättestora till det lilla och tvärtom. Och till helt andra affärslogiker. Det är det som kan vara svårt. Det gäller att snabbt greppa och förstå det.

För mig personligen tror jag att väldigt kunskapsintensiva branscher – som läkemedel, forskning skulle vara knepigt – där kan förtroendet sitta i den djupa kunskapen och det hjälper inte med att ”bara vara chef”.

När du själv/din organisation anställer chefer – hur viktigt är branscherfarenheten? Har du anställt något wild card någon gång, hur gick det?

Jag har gjort många rekryteringar genom åren, båda mycket lyckade och mindre. Själva branscherfarenheten är inte så viktigt för oss just nu, däremot kunskapen om våra målgrupper så den ser jag är viktigare än att förstå ideell organisation t ex.

Lediga chefsjobb och interimsuppdrag

Bjuda in chefer från andra branscher

Har du någon tanke på hur vi alla ska kunna bli modigare och våga anställa chefer som kommer utanför den för rollen/uppdraget/företaget givna bransch man befinner sig i?

Vi måste som organisation bädda för att en miljö finns som gör det attraktivt för personer som kommer från andra branscher att vilja komma till oss. Alltså våga förändra oss själva och framförallt se på vad som ska utföras – titta till potential och inte titta bakåt.

Vi måste också våga låta oss misslyckas ibland. Visst – ju högre chef desto dyrare och mer sårbart med en felrekrytering!

Hur tycker du att vi på Signpost kan bidra till att öka förflyttning mellan branscher?

Så här är väl jättebra! Tala om ämnet, bidra genom att försöka presentera kandidater som kanske är lite utanför den ibland trånga kravprofilen, diskutera med uppdragsgivare och ge dem mod att anställa utanför komfortzonen – när man ser att det finns förutsättningar och potential.

Har du ett eller två råd till en chef som känner sig inlåst i sin bransch – hur göra en förflyttning?

Du måste prata om dig själv ur ett kunskaps- och erfarenhetsperspektiv och framhäv inte bransch. Prata sakfrågor! Arbeta med paketeringen. Se till att arbeta med ditt kontaktnät och nätverk som vet vad du går för, och se till att de som är i dessa nätverk är open-minded.

Signpost rekryterar chefer med potential

På Signpost tror vi på att rekrytera chefer utifrån potential och att se erfarenheter från andra branscher är viktigt för utvecklingen av näringsliv och organisationer. Det handlar om att fokusera på kompetensen, och bortse från förutfattade meningar om hur en chef eller VD ska vara.

För att lyckas arbetar vi med vår egenutvecklade kompetensbaserade Diversity Executive Search metodik som ger bättre matchade chefskandidater.

Vill du veta mer och kanske få hjälp vid nästa rekrytering av höga chefer och ledare? Kontakta oss idag!

Upptäck en bättre chefsrekrytering