Ny forskning! Så bygger ni framgångsrika team

Personligheterna som bör finnas i ett team

Ett diversifierat team kan nå enorma framgångar. Det vet vi. Samtidigt finns en risk att en variation av personligheter skapar konflikter i gruppen. Här förklarar professor Randall S Peterson, som i över 30 år forskat kring teamdynamik, varför och hur chefer bör agera.

Randall S Peterson är professor i Organisational Behaviour och Academic Director vid Leadership Institute på London Business School. Han har ägnat 30 år åt studier kring teamdynamik och 5-faktormodellen som är en personlighetsteori inom psykologin.

Kognitiv mångfald

Petersons specialområde är ”kognitiv mångfald” i team vilket handlar om att tänka annorlunda, processa information olika och ha olika perspektiv på hur man når mål.

I en artikel för London Business School lyfter han vikten av att en arbetsgrupp består av olika personlighetstyper. Om man lyckas med sammansättningen ger den kollektiva förmågan ett bättre resultat, menar han. Misslyckas man däremot kan en nedåtgående spiral orsaka konflikter som i sin tur undergräver ledarens förtroende i teamet.

Så det gäller att se upp.

Vad utmärker då den bästa blandningen av personligheter i framgångsrika team? Peterson säger att det finns starka bevis för att den bästa ledaren för effektiv lagprestanda har en hög blandning av attributet ”Boss-Being” och ”Standard-Bearer”. Han menar då dominerande personlighetstyper som gillar att vara chef men som också är pålitliga, flitiga och bra på att sätta planer och ramar.

Alla framgångsrika team behöver en Team Builder

Den bästa typen av team, särskilt i en oförutsägbar och snabbföränderlig arbetsmiljö, har också minst en ”Team Builder”. Det vill säga vänliga, flexibla personer som är empatiska inför sina kollegors utmaningar och hjälper till att lösa interpersonella konflikter.

Ju luddigare problemet är, desto viktigare att strategin framåt blir att få människor att prata och samarbeta med varandra. ”Teambyggare” kan bli glatt förvånade över att förstå att deras bidrag faktiskt är kritiskt, säger Peterson.

Utmaningar för chefen

Peterson lyfter även ett varningens finger till teamledare: ”Det komplexa samspelet mellan oliktänkande kollegor är mycket viktigt för att förutsäga ett teamresultat. Eftersom fler framsteg görs med den demografiska mångfalden kommer detta naturligtvis att leda till mer kognitiva spänningar inom ett team. På grund av de olika erfarenheterna och perspektiven som sammanförs”.

Han fastslår därför att en genomsyn av kompetensbehov bör var ett första steg när ett team sätts ihop till ett projekt eller arbetsflöde.

”Då förstår vi vilka personlighetstyper som krävs för bästa resultat. Men ju större mångfald, desto större är potentialen för konflikter på grund av benägenheten att se världen på mycket olika sätt.

Slutsatsen blir att mångfald i ett team avseende personligheter är avgörande för att lyckas men samtidigt måste chefen vara beredd och kunna hantera de konflikter som därmed uppstår.

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig att förstå ditt teams olika personlighetstyper? Ring oss så berättar vi mer! 

Kontakta oss!