Kostnadsfritt frukostseminarium: Mångfald på arbetsplatsen – hur jobbigt är det egentligen?

Utmaningar och hinder med ett diversifierat team

Mångfald kan vara både berikande och en framgångsfaktor. Men är mångfald verkligen alltid eftersträvansvärt? Vilka utmaningar och hinder finns längs vägen – för chefer och organisationer i stort? Välkommen på kostnadsfritt frukostseminarium 11 november med oss på Signpost!

Anmäl dig här!

Rapport efter rapport pekar på vinster som ökad lönsamhet, innovationstakt och konkurrenskraft. Men något som inte lyfts i samma utsträckning, är de svårigheter och fallgropar som kan dyka upp längs vägen när mångfaldsstrategin ska omsättas till praktik.

Därför bjuder vi på Signpost nu in till ett kostnadsfritt frukostseminarium där vi – tillsammans med våra specialinbjudna talare – undersöker och belyser chefens utmaningar med att skapa en arbetsplats som kännetecknas av mångfald. Morgonens talare har alla lång erfarenhet av arbeta med mångfald och inkludering. Under en fullmatad timme kommer de att dela med sig av sina personliga erfarenheter, insikter och reflektioner.

Under eventet kommer vi bland annat lyfta följande frågeställningar:

  • Vad menar vi egentligen med mångfald?
  • Är det alltid lönsamt, berikande och eftersträvansvärt?
  • Vad ställs chefer inför för utmaningar i sitt egna ledarskap?
  • Varför misslyckas man med sin mission ”mångfald”?
  • Varför klarar en del chefskapet bättre?
  • Hur kan man träna sig i att arbeta med frågan?

Konkreta tips, inspiration och nya perspektiv utlovas!