Intervju med VD-paret Stina och Fredrika

”En chef ska vara som en schweizerkniv”

Likt en schweizerkniv finns en orealistisk förväntan att en chef ska kunna allt. Det menar Stina och Fredrika, som gemensamt grundat och drivit Signpost i flera år. Med personlig närvaro, gedigen research och tonvikt på dialog, hittar de rätt chef till rätt plats.

Vi träffar VD-paret Fredrika Schartau och Stina Nord precis i början av coronapandemin, våren 2020. Dagen innan mötet har Folkhälsomyndigheten rekommenderat alla i Stockholmsområdet att jobba hemifrån. Det som ursprungligen planerats till ett möte på stan med tillhörande fika, blir därför istället ett samtal över Skype.

Men det visar sig att man inte behöver träffa Stina och Fredrika “in person”. Deras engagemang för chefsrekrytering och fantastiska personkemi lyser igenom datorskärmen.

Personlig närvaro nyckel för Signpost

Redan på 1990-talet, när de båda jobbade för Poolia, lärde de känna varandra. Och efter några år på olika håll och upptagna med andra roller, teamade de upp igen och skapade Signpost. Det var för drygt sex år sedan.

Läs även: vår story på Signpost

Idag delar de på ledarskapet för rekryteringsbyrån, och vurmar numera lite extra för duo-ledarskap. Kärnan i affärsidén är personlig närvaro i alla processer – både för kunden och kandidaten.

Vad är er filosofi bakom Signpost och hur tänkte ni när ni startade byrån? Vad såg ni för behov och lyckas ni fylla detta?

– Efter flera år i branschen, och med erfarenheter från större rekryteringsfirmor, såg vi behovet av en byrå som kunde jobba mer kvalitativt, berättar Fredrika. Många kunder verkade tycka att de blev lite slarvigt bemötta. Detsamma gällde för kandidaten, som kunde känna sig osedd.

– Vår filosofi är därför att vara närvarande och jobba koncentrerat, fyller Stina i. Det har vi även fått som feedback på vårt jobb, att vi lyckas vara transparenta och personliga i processen. Vi lägger tonvikten vid dialog, både med företaget och kandidaterna.

Stina tänker efter, och fortsätter:

– Dessutom tror vi på att jobba branschbrett. Vi tror att chefer vill röra sig mellan branscher och att sådana förflyttningar är viktiga för arbetsmarknaden.

Delat ledarskap ger starkare ledarskap

När Signpost startades etsade sig tanken om att dela på ledarskapet för byrån fast. Båda är överens om att detta, lite okonventionella beslut, har visat sig vara uteslutande positivt.

Varför tror ni på ett delat ledarskap?

– Först och främst har det varit vansinnigt roligt att vara två!, berättar Stina. Vi har olika styrkor och erfarenheter, vilket gör att vi kompletterar varandra ganska bra.

Med en blinkning till vår digitala intervju lägger Fredrika till:

– Ja, till exempel är ju Stina bättre på HR, medan jag kan mer om IT. Det var jag som lyckades ringa upp dig på Skype. Hon skrattar och fortsätter: Skämt åsido, jag tror vårt framgångsrecept bygger på bra personkemi.

Att vara chef är ofta väldigt ensamt

– Att vara chef är ofta väldigt ensamt, säger Stina och drar en parallell till den rådande omvärldssituationen. Det är en exceptionell tid just nu, och kommer fortsätta vara det ett tag framöver. Jag tror att många organisationer skulle må bra av att ha ett delat ledarskap i den här situationen.

– Jag tror på delat ledarskap längre fram, mer generellt, säger Fredrika. Idag förväntar man ju sig att en chef ska vara som en schweizerkniv! Man ska kunna allt och plocka fram rätt egenskaper i rätt tid. Istället för att hitta den enda perfekta, tycker jag man ska överväga att försöka hitta två chefer som kompletterar varandra.

– Ja, det händer ofta att vi sitter med två olika kandidater och tänker: Tänk om vi kan slå ihop dem, vilken bra chef det skulle bli, fortsätter Stina.

Kontexten avgör om en chef är bra

Signposts ledord är: Bra chefer gör skillnad. Ledorden tar avstamp i att chefer är värdeskapande för organisationen. De sätter en kultur och miljö som sedan sipprar ner genom verksamheten.

Frågan är, vad är en bra chef?

– En bra chef för någon kan vara en sämre chef för en annan, säger Fredrika. Det betyder att vi måste vara ödmjuka inför vad våra kunder menar med en bra chef. Det lägger ett stort ansvar på oss att förstå kundens behov. Slarvar vi med vårt jobb, kommer det påverka en hel organisation.

Eftersom det är kontexten som avgör om en chef är bra lägger Signpost fokus på att verkligen förstå uppdraget. De pratar med kandidatens kommande medarbetare, styrelsen och ledningsgruppen. Även leverantörer och kunder kan ge viktig information om vilka situationer kandidaten kan hamna i. Ibland innebär det att de plockar upp saker som kunden själv missar.

–Det är lätt att veta vad man vill ha, men kanske inte vad man behöver, säger Stina.

Många av era kandidater blir kunder längre fram – och tvärtom. Det tyder på att ni adderar värde till dem båda. Kan ni berätta mer om det?

– Vi ser till att lära känna både våra kunder och kandidaterna. Det gör att vi kan vara en bra samtalspartner och föra en ärlig dialog, berättar Fredrika. Det lägger grunden för rätt förväntningar på uppdraget. Det är ofta det vi får höra från de som blivit rekryterade: Uppdraget är precis som ni beskrev.

Lediga chefsjobb och uppdrag

Schweizerkniv ingen dålig liknelse

Den personliga närvaron verkar vara ett vinnande koncept. Det händer att kandidater, som inte blivit rekryterade i deras processer, ibland återkommer som kunder när de själva ska rekrytera. Det ultimata beviset på att de jobbar rätt, enligt Stina och Fredrika.

– Även om det inte fick önskat utfall för dem personligen, så fick de något med sig, säger Stina. De har känt sig trygga med oss, och det är det viktigaste.

Hur ser ni på framtiden: både för Signpost och för chefsrekrytering generellt? 

– Oavsett läget som följer av corona kommer det finnas behov av bra chefer och interimschefer. I takt med att organisationer blir mer slimmade kommer ansvaret på cheferna att öka, säger Fredrika.

De återkommer till liknelsen mellan chefer och schweizerkniven, och spår att det fortsatt kommer ställas krav på multifacetterade chefer.

– Vissa organisationer rekryterar bara i de egna leden, säger Fredrika. Men vi tror att det kommer bli svårare att hitta de rätta personerna internt, vilket gör att man måste titta utanför sin egen låda. Det kan också vara så att man vill att ens chef ska ha provat på lite olika branscher och företag. Kanske leder det till initiativ som utbyten och job rotation.

– Oavsett vad som väntar i framtiden, kommer behovet av duktiga och bra chefer alltid att finnas, avslutar Stina.

Hjälp med chefsrekrytering

Vill du också hitta er nästa schweizerkniv-chef? På Signpost fokuserar vi på att rekrytera höga chefer och ledare som skapar framgång. Kontakta oss idag för att veta mer om hur Signpost kan hjälpa din organisation!

Kontakta oss idag!