Beslutsfattande – utmanande ibland

5 enkla frågor för chefer som fattar svåra beslut!

En del av en företagslednings arbete är självklart att lösa komplexa problem och fatta svåra beslut. Men ofta finns inga enkla fakta eller analyser att tillgå. En artikel i Washington Post lyfter fram fem frågor som alla chefer bör beakta i sitt beslutsfattande.

Att ta beslut är ibland svårt. Det här lyfter Washington Post upp i en artikel där de intervjuat Joseph L. Badaracco, Professor of Business Ethics vid Harvard Business School. De diskuterar kring hans senaste bok ”Managing in the Gray: Five Timeless Questions for Resolving Your Toughest Problems at Work.”

Och de fem frågorna lyder…

Vi har summerat och intervjun och här bjuder vi på de fem frågor varje chef bör ställa sig vid beslutsfattande enligt Joseph L. Badaracco.

  1. Vad är nettokonsekvenserna? (en klassisk plus- och minuslista sålunda!)
  2. Vilka är mina förpliktelser? (mot vem/vilka ansvarar jag – hur är mitt kontrakt – avtal – formellt eller informellt?)
  3. Vad kommer praktiskt fungera? (i vår turbulenta omgivning – vad är realistiskt genomförbart?)
  4. Vilka är vi (rimmar detta mot våra värderingar och vår kultur?)
  5. Kan jag leva med det? (tål detta att ses på en löpsedel eller bli föremål för ”uppdrag granskning”?)

Publika uppdrag just nu!

Alla publika uppdrag