Även om organisationer spenderar miljoner kronor årligen på ledarutveckling, lyckas inte alla ledare som har deltagit i ledarskapsprogram att genomföra det de har lärt sig. Det beror förhoppningsvis inte på att programmen är dåliga, utan på grund av att ledarskapet bäst lärs av erfarenheter.

 

Ändå är det ju så att bara genom att vara en erfaren ledare gör inte detta personen automatiskt skickligare?! Liksom de flesta av oss, går ledare ofta igenom sina upplevelser lite tanklöst, utför uppgifter, – men lär sig kanske för lite om sig själva och deras påverkan på grupp och individ.

 

Forskning kring ledarskapsutveckling visar att ledare som är ”i läroläge” utvecklar starkare ledarskapsförmåga än sina kollegor och nedan summerar vi artikel (Harvard Business Review) av doktorand Lauren Keating samt Peter A. Heslin, docent i management på UNSW Sydney Business School, Australien.

 

Med utgångspunkt från Susan Ashford och Scott DeRues s.k. engagemangslärande cykel fann artikelförfattarna att ledare som utvecklas i sitt ledarskap går systematiskt igenom tre faser av den cykeln;

 

Först ställer ledare utmanande lärandemål i form av ”jag behöver lära mig hur man …” För vissa ledare kan målet vara att bli övertygande eller vara mer kommunikativ. Med ett mål i åtanke kan ledare identifiera möjligheter att göra framsteg mot det. Dessa kan innefatta ett nytt projekt, en internationell uppgift, en arbetsrotation eller helt enkelt sträva efter att närma sig rutinmötet på ett fundamentalt annat sätt.

 

Därefter hittar man sätt att avsiktligt experimentera med alternativa strategier. En ledare som är intresserad av att öka sin övertygelse kan till exempel experimentera med att sitta på en annan plats eller tala först eller sist i ett kritiskt möte. Att skapa och kapitalisera på inlärningsmöjligheter kan stärkas genom att kollegor ger feed back.

 

Slutligen, ledare som är i läroläge är inte rädda för att bli recenserade och recensera sig själva, med syfte att ta fram användbara insikter från resultaten av deras experiment. Att reflektera över vad som gick bra, som inte gick så bra och vad som kan fungera bättre i framtiden är viktigt – men ofta försummade initiativ för att lära sig av erfarenhet och som också kräver att förstå vad man ska fokusera på för att lära sig nästa. Att förstå dessa principer är viktigt för organisationer, inte bara för att det innebär att ledarskapsutveckling inte behöver vara dyrt, men också för att det innebär att ledarskapsförmåga kan systematiskt läras och praktiseras.

 

Hur kan man som ledare komma in i ”läroläge”? Genom att utsätta sig för bakslag och misslyckande och genom att undvika fällan att ständigt söka efter platser och uppgifter som enbart lyfter fram styrkor, liksom feedback som enbart bekräftar medfödda talanger och självkänsla. Att öva på att fråga sig, ”Är jag i lärande läge just nu?” kan vara nog för att sätta fokus på ledarskapsutvecklingen, liksom sin ledarskapsförmåga och därmed verkligen lära av sina erfarenheter, summerar artikelförfattarna sin forskning.

________________________________________