Du har väl kontroll över det viktigaste? Dig själv!

Bristande självkontroll hos chefer ingen framgångsfaktor

Att organisationer kan lida stor skada med chefer som brister i självkontroll är nog ingen nyhet. Till och med de gamla grekerna filosoferade över hur förnuftet måste tygla känslorna.

Vetenskapliga studier kring självkontroll har gjorts i över 50 år i flera discipliner på många olika universitet. Det finns en berömd undersökning (Marshmallow-testet) som gjordes på Stanforduniversitetet i början av 1960-talet. Den visar vad som händer i våra hjärnor när vi står inför ett långsiktigt mål- och vad vi kan göra för att lyckas.

Genom självkontroll kan vi lyckas

Det handlar inte om att vi är förprogrammerade till att lyckas eller inte – utan att vi kan, genom självkontroll, kan lyckas med det vi vill uppnå.

1960 fick barn på Stanforduniversitets förskola välja mellan att få en belöning (en marshmallow) som de kunde få omedelbart. Eller en större belöning (två marshmallows) men här fick de vänta i upp till 20 minuter. De kunde avbryta väntandet genom att ringa i en klocka och då få sin marshmallow på en gång.

Självkontroll avgörande för framgång

Resultatet visade att de barn som kunde stå emot frestelsen att genast äta upp en marshmallow – och istället valde att vänta på den större belöningen – lyckades bättre senare i livet. De hade vid 27-32 års ålder ett lägre BMI och bättre självkänsla. De arbetade effektivare för att nå sina mål och var bättre på att hantera besvikelser.

Tre tips i en artikel från Harvard Business Review för att undvika falla i fällan bristande självkontroll:

  1. Låt kroppen vila (sömn är livsviktigt)
  2. Ompröva befintliga strukturer i organisationen – analysera vad som medför minskad självkontroll hos medarbetare
  3. Se till att skapa en kultur som avskräcker och förhindrar negativt beteende i ögonblick där det kan gå fel

Lätt som en plätt?

Och det är väl inte en överraskning att chefer med hög självkontroll äter hälsosammare, missbrukar droger mindre och klarat studier bättre. Dessutom har de lyckas behålla långa och kärleksfulla relationer bättre än de smed lägre kontroll.

Koll på dig själv? Sök våra lediga chefsjobb idag!

Alla publika uppdrag