En snabbguide till 10 kulturella koder att knäcka för alla som arbetar i en internationell miljö och med team över landgränser, att  kunna navigera i kulturskillnader gör arbetet lättare och vi når snabbare resultat.

Andy Molinsky är lärare vid Brandeis University’s International Business School, Boston,  och har skrivit för både Harvard Business Review, i Financial Times, the Boston Globe, NPR and Voice of America m fl publikationer.

 

I guiden jämför Andy kulturerella skillnader inom följande 6 områden:
1. Directness: How straightforwardly do people typically communicate in this
culture?
2. Enthusiasm: How much positive emotion and energy do they typically show?
3. Formality: How much deference and respect do people typically demonstrate?
4. Assertiveness: How strongly do people typically express voice their opinions?
5. Self-Promotion: How acceptable is it for people to speak about their
accomplishments?
6. Personal Expressiveness: How much do people typically reveal about
themselves?

Följ länken här och ladda upp din egna pdf, om du är intressrad av Andys studie i ämnet.

 

Cheat-Sheet-to-10-Cultural-Codes-From-Around-the-World