Självinsikt – så påverkas ditt ledarskap

Chefer som underskattar sig själva presterar bättre

Att känna sig själv är grunden till ett gott ledarskap. Så långt är vi alla överens. Men bilden av oss själva som person kan skilja sig markant från vad våra medarbetare och kollegor tycker om oss. Här förklarar vi varför chefer som underskattar sig själva presterar bättre!

I en artikel från Harvard Business Review kan vi läsa om en metastudie som utförts om chefers egen skattning. Den är gjord som en bench mark mot mängder av utvärderingar, och bekräftar något vi kanske alltid haft på känn.

Ett väntat resultat

Resultatet från undersökningen visar att chefer som underskattar sig själva presterar bättre, jämfört med de som har samma bild av sig själva som de runtomkring har på dem. Och de som övervärderar sin självbild och sina egenskaper presterar i sin tur sämst.

Självklart är både en underskattning och en överskattning en slags okunskap om sig själv som kan upplevas som en brist. Men detta ger samtidigt helt olika effekt i organisationen.

Därför är det fördelaktigt att underskatta

Varför anses de chefer som underskattar sig själva som bättre ledare? Det är troligen en kombination av att dessa personer besitter egenskaper som genuin ödmjukhet och hög moral, i kombination med en förståelse för- och strävan efter, förbättring.

Studiens mest intressanta resultat

Det som gav det kanske mest intressanta resultatet i studien är effekten av ”Underrated leaders” . De har också de mest engagerade medarbetarna.

Chefer som undervärderar sig graf

Vill du läsa hela artikeln? Klicka dig vidare här!

TIll artikeln!