25,000 konsumenter på fem kontinenter har avslöjat en detaljerad bild över vad folk anser om ledare inom 22 olika branscher – en studie (Leadership Communication Monitor) som genomförs årligen av Ketchum, en global PR-byrå med säte i New York.

Under flera år har Ketchum undersökt vilka 5 egenskaper vi värdesätter högst hos näringslivets företag men även hos individuella ledare i desamma.

 

Mätningen ger också indikation på vårt förtroende för chefers förmågor och här ser vi en stadigt nedåtgående trend avseende: chefers förmåga att kommunicera och chefers förmåga att vara effektiva.

 

Top 5 önskade attribut hos ledare 2016:

  • Leading by example
  • Open communication
  • Admitting mistakes
  • Handling crisis calmly
  • Making tough decisions.

Noteras kan att ”fatta tuffa beslut-attributet” har knuffat bort egenskapen “bringing out the best in others” som låg som nr 5 2015. Skulle vi dessutom vilja lägga på ett genus-perspektiv på dessa 5 egenskaper visar det sig att kvinnliga chefer anses bäst på de tre första egenskaperna!

 

Hur ser vi då på företagens image? Här har det senaste två åren hur känsla för ”Quality products/services” knuffat ner ”trustworthy” från första platsen. Där hamnar istället ”Customer Focus” och efter nr 3 ”Trustworthy” kommer ”Innovative” och ”Quality of Management” som knuffat bort ”Ethical Business Practices” från top-5-listan.