Delad glädje – dubbel glädje? Delad börda – dubbel eller halverad börda?

 

Declan Fitzsimons är adjungerande professor i Organizational Behavior vid INSEAD, i en artikel i Harvard Business Review redogör han för de problem, utmaningar men också framgångar som kommer med ett delat ledarskap.  Under 18 månader följde Declan tätt en ledningsgrupp i ett tjänsteföretag som beslutat sig för att dela på ledarskapet och studerade resultatet. En enkel summering är att delat ledarskap inte gör arbetet för de inblandade nödvändigtvis lättare – men definitivt annorlunda. Och sätter relationer i team, mellan team och människor på prov – som kan vara oerhört givande på sikt. Läs mer här om du är intresserad av ämnet:

 

Artikel om delat ledarskap HBR