Delat ledarskap – många vill, men få vågar

Så lyckas du med ett delat ledarskap

Delad glädje – dubbel glädje? Delad börda – dubbel eller halverad börda? Declan Fitzsimons är adjungerande professor i Organizational Behavior vid INSEAD. I en artikel i Harvard Business Review redogör han för de problem, utmaningar men också framgångar som kommer med ett delat ledarskap.

Under 18 månader följde Declan tätt en ledningsgrupp i ett tjänsteföretag som beslutat sig för att dela på ledarskapet och studerade resultatet.

Kan vara givande på sikt

En enkel summering av hans research är att delat ledarskap inte gör arbetet för de inblandade nödvändigtvis lättare – men definitivt annorlunda. Och sätter relationer i team, mellan team och människor på prov – som kan vara oerhört givande på sikt.

Intresserad av ämnet? Fördjupa dig via länken nedan!

How Shared Leadership Changes Our Relationships at Work