Nej, de första hundra dagarna präglar inte chefsskapet

ELVIRAs VD: Ledarskapet ska inte vara kalenderdrivet

Det finns en förställning om att en chefs första hundra dagar i en ny roll sätter prägel på chefskapet framåt. Men allt fler börjar ifrågasätta relevansen med ett så kvantitativt synsätt på ledarskap. Mattias Svensson, nyligen tillträdd VD på ELVIRA kunskapsutveckling AB, är en av dem.

Som en del av januariöverenskommelsen gick regeringen med på att reformera Arbetsförmedlingen. Ett krav från stödpartierna Centerpartiet och Liberalerna var bland annat att matchande och rustande insatser för individer i huvudsak ska utföras av fristående aktörer. Det är en omvälvande reform som spås få många verkningar på den svenska arbetsmarknaden. Och mitt i stormens öga hittar vi ABF Stockholms dotterbolag ELVIRA kunskapsutveckling AB.

När Mattias Svensson tillträdde som VD för sex månader sedan förstod han att reformen skulle ställa höga krav på hans ledarskap.

– Konkret innebar det att jag väldigt snabbt behövde sätta mig in i processerna inom ELVIRA kunskapsutveckling AB och planera för omstruktureringar av verksamheten, säger Mattias. I vanliga fall när man kliver på en VD-roll så kan man ta längre tid på sig att förstå organisationen innan man börjar vidta några direkta åtgärder. Jag var tvungen att köra direkt.

Jobbade i skolvärlden redan innan ELVIRA

ELVIRA kunskapsutveckling AB är ett utbildningsföretag som utför utbildningsinsatser, omställningsarbete och kompetensutveckling för att öka individers chanser till ett arbete. Det kan vara allt ifrån nyanlända som ska etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Till personer som av olika anledningar står inför en omställning i sitt yrkesliv. En av deras många uppdragsgivare är just Arbetsförmedlingen.

Det är ett uppdrag som passar Mattias utmärkt. Han har inte bara lång erfarenhet av att jobba med skolfrågor inom ideell sektor. Han är dessutom medgrundare till organisationen Teach for Sweden som tagit fram en etablerad lösning för att tillhandahålla lärare i de mest utsatta klassrummen.

ELVIRA motverkar bristen på lärare

Syftet är att genom ledarskapsutbildningar och samverkan med näringslivet hantera skolans utmaningar vad gäller ökad ojämlikhet och brist på lärare. För som Mattias säger: “Skolan är det som har möjligheten att ta fram det bästa ur unga.”.

Det finns dem som talar om en chefs första hundra dagar och hur dessa är så viktiga för framtiden. Tycker du det ligger något i det?

– Jag tycker inte man kan se på ledarskap på ett så kalenderdrivet sätt. För egen del använde jag mina första hundra dagar för att lyssna in de olika delarna av verksamheten. Prata med aktieägare och förstå styrelsens mål. Så när jag tillträdde var min första uppgift, precis som för alla ledare, att identifiera de förändringar som kan ge störst positiv effekt för organisationen. Sedan gäller det att omvandla det till handling. För min del präglades de första månaderna av att anpassa organisationen till omvärlden. En stor utmaning för en nytillträdd! Men jag är väldigt här och nu. Och låter processen ske utan att fokusera på om det görs inom hundra dagar eller inte. Till syvende och sist handlar ju ledarskap om att drivas av att göra skillnad. Om det sker under de första hundra dagarna eller senare är mindre relevant

”Ledarskap handlar om skapa samsyn”

För Mattias handlar ledarskap om transparens. Han menar att det är viktigt att förmedla utmaningarna till medarbetarna. Men också att lyssna på deras kompetens och kunnande för att hitta en väg framåt.

– Det handlar om att skapa samsyn, både uppåt och nedåt i leden inom organisationen. När man kommer in i en organisation som påverkas så mycket av sin omvärld, myndighetsbeslut och en föränderlig marknad, är det många perspektiv att ta in. Det finns en historia av hur man har gjort saker innan, ändrade förutsättningar, nya tankesätt och en ambition om vad som ska göras framåt. Jag har använt mina medarbetare, ELVIRAs ordförande och andra intressenter som bollplank när jag gjort prioriteringar för ELVIRAs verksamhet.

”Bra att bolla ledarskapsfrågor”

Första tiden på ett nytt jobb är utmanande och bitvis svåra för vem som helst. Har man dessutom en ledarhatt på sig finns det ytterligare dimensioner att förhålla sig till. Det kan kännas ensamt och därför är det viktigt att hitta stöttepelare.

För Mattias har hittat dess både inom organisationen och i hans privatliv.

– I en del ledarskapsfrågor kan det vara bra att ha en parallell kontakt som erbjuder en mer nyanserad och ofärgad syn på de utmaningar man ställs inför. Ibland är det bra att få en bolla med en klok men oinsatt person som får en att hålla sig mer objektiv. Jag är lyckligt lottad som har en sådan i min bekantskapskrets vilket hjälper mig mycket.

Vi på Signpost inspireras av framgångsskapande ledare såsom Mattias Svensson och vi ägnar dagarna åt att hjälpa företag att hitta de bästa cheferna. Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Läs mer om våra tjänster här!