Lär dig känna igen emotionell intelligens

10 saker en chef med högt EQ aldrig gör

Emotionell intelligens, EQ, är förmågan att känna igen och hantera sina känslor. Något som i högsta grad berör chefer. Frågan är dock: är du som chef medveten om hur din egen EQ-förmåga påverkar dina och andras prestationer? 

En av dem som lyfter värdet av EQ är Enterprises Project, med sin artikel 10 things leaders with emotional intelligence never do. Precis som många andra menar de att emotionell intelligens är en helt avgörande kompetens hos bra ledare. Och eftersom bra tips ska spridas, har vi på Signpost tagit oss friheten att översätta listan till svenska.

Fem viktiga aspekter för emotionell intelligens

Kortfattat kan EQ identifieras genom fem viktiga kännetecken: självuppfattning, självuttryck, stresshantering, mellanmänskliga förmågor och beslutsfattande.  

Och faktum är att de flesta av oss kan förbättra aspekterna av vår emotionella intelligens, genom att dels leta efter goda förebilder. Dels lära från misstagen hos dem med lägre EQ.

Chefer med hög emotionell intelligens undviker att:

  1. tappa humöret
  2. trycka undan känslor
  3. bli nedslagna av motgångar
  4. rekrytera enbart på hårda färdigheter och kompetenser
  5. säga ja till allt
  6. avbryta samtal och tankegångar
  7. ducka för konflikter
  8. trycka på med mer att göra
  9. hysa agg
  10. avfärda nya idéer

Lediga chefsjobb och uppdrag just nu

Bli bättre på emotionell intelligens

Som kontrast till ovan kan man sammanfatta att personers med hög EQ är goda ”managers” – det vill säga ledare över sina egna känslor.

Samtidigt är detta lättare sagt än gjort. För även om det går att förbättra sin EQ, så kräver det hårt arbete och ofta hjälp utifrån.

Vill du få en chans att förstå dig själv bättre? Vi på Signpost har gedigen erfarenhet av ledarskapsutveckling och coaching och stöttar i allt från individuell karrärcoachning till att ta fram skräddarsydda utbildningar och workshops för din verksamhet.

Kontakta Signpost idag