Ny studie: Detta är en CEO:s bästa egenskaper

Riskbenägenhet och beslutsmässighet signum för framgångsskapande VD

Vilka egenskaper ska en framgångsskapande VD besitta? Enligt en nyligen publicerad studie från bland annat testsviten Hogan är extroverta ledare överskattade. Medan riskbenägenhet och beslutsmässighet är guld som CEO.

Harvard Business Review presenterade nyligen Russell Reynolds Associates och Hogan Assessment Systems studie vars syfte varit att punktera myter om ledarskap. Samt identifiera avgörande egenskaper för ledarskap som faktiskt har en mätbar inverkan på företagets tillväxt.

Hela 200 internationella CEO:s psykometriska data samkördes med ett annat urval med 700 CEO:s, som genomfört den arbetspsykologiska testsviten Hogan.

Märkbar skillnad mot andra chefer

Faktum är att analysen kunde påvisa att VD:ar skiljer sig på ett meningsfullt sätt från den totala chefspopulationen. Där särskilt två egenskaper sticker ut: förmågan att omfamna lämpliga risker och en tendens att agera på och utnyttja möjligheter.

Med andra ord är en VD betydligt mindre försiktig och mer benägen att vidta åtgärder jämfört med andra ledare. Man menar till och med att dessa egenskaper är ”essensen” av en VD-personlighet och extra viktigt vid en VD-rekrytering.

6 utmärkande egenskaper

I kombination med riskbenägenhet och beslutsmässighet framkom också sex gemensamma drag för de CEO:s som lyckas bättre i sitt ledarskap:

  • Driv och uthållighet
  • Kreativt och originellt tänkande
  • Förmåga att visualisera framtid
  • Team-byggande förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Förmågan att vara en katalysator – coacha andra till agerande

Gemensamma nämnare för framgångsrika CEO:s

I nästa steg jämfördes resultaten från de bäst presterande CEO:s med resultaten från deras mindre framgångsrika jämlikar, fann man att de bästa ledarna sticker ut på tre sätt:

  1. De uppvisar en större känsla för mål och vision, demonstrerar sin passion och vad som ska prioriteras.
  2. De värdesätter innehåll och ser till kärnan i varje problem.
  3. De har större fokus på organisationen, på resultat och medarbetare än på sig själva.

Samtidigt slog man hål på myten om att extraversion och ”self-promoting” skulle vara framgångsfaktorer för en CEO.

Vill du veta mer om just Hogan-sviten som testverktyg i rekryteringssammanhang av en ledare – hör av dig! På Signpost är vi certifierade användare och hjälper dig att hitta chefer och VD:ar som gör skillnad för just din organisation!

Upptäck Signposts Diversity Executive Search