Som ledare, vilka egenskaper vill du se och odla hos dina medarbetare? ”Grit” – förmågan att idogt fortsätta trots alla utmaningar – ett ”jävlar-anamma”? Absolut! En vilja att offra sig och arbeta hårt för ett resultat är väsentligt för medlemmar av alla grupper. Det finns också en annan komponent: ”Grace” – vi kan kalla det välvilja. En form av anständighet, respekt, generositet; något som troligen utmärker en person med vilken andra vill samarbeta.

Vi summerar psykologiprofessorn  David DeStenos (Northeastern University) forskning i ämnet – från en artikel i Harvard Business Review, februari 2018.

 

Hur får man då till både ”grit” och ”grace” i laget? Davids forskning visar att det handlar om att odla tre specifika känslor: erkänsla (uppskattning), medkänsla (empati) och stolthet. Dessa tre känslor ökar inte bara tålamodet och uthålligheten i en grupp utan bygger också sociala band.

Mänsklig evolutionär historia vilar mycket på förmågan att bilda relationer. Att vara ärlig, rättvis och flitig bidrar till överlevnaden och detta är egenskaper som kräver en vilja och en förmåga att hämma själviska önskningar. Moraliska känslor som erkänsla, medkänsla och en autentisk stolthet har motiverat osjälviska handlingar. Forskningen har till exempel visat att när människor känner sig erkända och uppskattade är de villiga att ägna mer ansträngning för att hjälpa andra även till en kostnad för sig själva, och att dela vinster lika med en partner istället för egen vinning. När människor känner medkänsla, är de villiga att ägna tid, ansträngningar och pengar för att hjälpa andra. Och när människor känner sig stolta – en autentisk stolthet baserad  förmågor (i motsats till  stolthet över sitt ego) – kommer de att arbeta hårdare för att hjälpa kollegor att lösa problem.  Människor som uttrycker erkänsla, medkänsla och stolthet ses positivt av dem som finns runt dem, vilket innebär en positiv spiral

 

Konkret har Davids forskning i hans labb visat på följande:

Människor som får erkänsla/uppskattning visar dubbelt tålamod när det gäller ekonomiska fördelar. De är dubbelt så villiga att avstå från en omedelbar mindre vinst så att de kan investera den för en långsiktig vinst. På samma sätt är människor som känner sig stolta och visar medkänsla villiga att fortsätta mer än 30% längre på utmanande uppgifter, jämfört med dem som känner andra positiva känslor, till exempel glädje: stolthet och medkänsla får dem att se ett större värde på framtida belöningar.

 

På grund av sambandet mellan dessa känslor och ”grit”  kommer de chefer som odlar erkänsla, medkänsla och stolthet i sitt lag att se ökad produktivitet och välbefinnande hos sina medarbetare, summerar David Desteno.

https://hbr.org/2018/02/how-to-cultivate-gratitude-compassion-and-pride-on-your-team

även författare till Emotional Success: The Power of Gratitude, Compassion, and Pride