Ja, det låter ju så lätt, bara chefen hittar medarbetarens motivation så går allt som på räls. Men hur göra det? Forbes ledarskapsstrateg Jim Barnett delar med sig och konstaterar (än en gång…) att externa motivatorer som högre lön, bonus inte är effektivt i långa loppet, det gäller att hitta den inneboende motivationen. Enligt en nyligen genomförd studie visade sig det bli 6 ggr lättare att nå ett önskat resultat när man arbetade med de inre motivationsfaktorerna istället för olika belöningar.

 

Tre viktiga faktorer som Jim lyfter är – såsom den nödvändiga basen för att skapa den inre motivationen:

 

Meningsfulla team och förtroendefulla relationer med chefer och kollegor

Självständighet i roll och klara ansvar- och mandatsfördelningar

Hög korrelation mellan medarbetarens kompetenser och det arbete som ska utföras

 

Sen konstaterar Jim att alla är vi olika och hur man säkerställer vars och ens inre motivationsfaktorer i praktiken görs enklast på detta vis med de tre C:na:

 

CONVERSATION
CHOICE
COACHING

 

Att ha ständiga och nära medarbetarsamtal för att ligga med örat nära rälsen.

Att medarbetare har stora möjligheter till att välja hur de utför sitt arbete och är med i beslutsfattande.

Att genom coaching få medarbetare att själva hitta de svar de redan har, så att de hittar sin egen passion!

 

läs hela artikeln här och lycka till med motivationen 2020!

https://forbes.com/heres-what-happens-when-leaders-get-employee-motivation-right