Hitta den inneboende motivationen hos medarbetare

Inre motivationsfaktorer – chefens bästa ledarskapsverktyg

Det låter så lätt. Hitta medarbetarnas motivationsfaktorer så går allt som på räls. Men hur gör man det? Forbes ledarskapsstrateg Jim Barnett delar med sig och konstaterar att externa motivatorer som högre lön, bonus inte är effektivt i långa loppet, det gäller att hitta den inneboende motivationen.

Inre motivationsfaktorer är viktiga. Viktigare än man trott. En ny forskningsstudie publicerad i Forbes visar att det bli sex gånger lättare att nå ett önskat resultat när man arbetade med de inre motivationsfaktorerna istället för olika belöningar.

De tre viktigaste faktorerna för att skapa inre motivation enligt Jim Barnett är:

  • Meningsfulla team och förtroendefulla relationer med chefer och kollegor
  • Självständighet i roll och klara ansvar- och mandatfördelningar
  • Hög korrelation mellan medarbetarens kompetenser och det arbete som ska utföras

Tre C bidrar till inre motivationsfaktorer

Sen konstaterar Jim att alla är vi olika. Hur man säkerställer vars och ens inre motivation i praktiken görs enklast med de tre C:na:

  • Conversation – Ha löpande och nära medarbetarsamtal för att ligga med örat nära rälsen.
  • Choice – Att medarbetare har stora möjligheter till att välja hur de utför sitt arbete och är med i beslutsfattande.
  • Coaching – Att genom coaching få medarbetare att själva hitta de svar de redan har, så att de hittar sin egen passion!

Lediga uppdrag och chefsjobb just nu. Sök idag!

Alla publika uppdrag