Läs gärna hela den intressanta artikeln från  Psychologytoday om hur den nya tiden kräver nya mentala kartor för att leda organisationer.

Artikelförfattaren talar bl a om hur vi ska gå från infrastruktur till interstruktur, från mekanisk till biologiskt tänkande, från automatisering till augmentation. Precis som man efter renässansen gick från platta kartor till glober, från religiös konst som beskriver en händelse till konst som visualiserar och inspirerar  –  och från lyxkonsumtion till massmarknad (Gutenbergs revolution tryckpressen!)

 

Informationsflödet i dag, i all hastigare takt, kräver ett helt annat tankemönster och nya ”kartor” att förhålla sig till. Våra kartor är föråldrade och att vi fortfarande säger att solen går upp och solen går ner är exempel på hur svårt vi har att bryta tankemönster – alla vet att vi snurrar runt och att det inte finns något upp och ner i universum.


Mycket har redan skrivits om den överväldigande mängd data och information som nu är tillgänglig för chefer. Det som ofta saknas i denna diskussion är att den största utmaningen inte ligger i att ha för mycket information (våra hjärnor är alltid översvämmade med mer information än vi kan bearbeta), utan att vi i informationsöverflödet som uppstår saknar en lämplig ram för att göra översvämningen meningsfull. Kartläggning är en nödvändig, men mestadels förbisedd, en del av anpassningen till snabba förändringar. Vi måste få medvetenhet om våra mentala kartor, och uppgradera dem som behöver omarbetning, om vi vill att världen ska ge mening åt oss igen, menar artikelförfattaren Chris Kutarna vid Oxford University

 

psychologytoday.com/blog/age-discovery/201710/how-do-leaders-deal-disruption-make-new-maps