Så leder du som chef i disruption: Skapa nya mentala kartor

Den nya tiden kräver nya mentala kartor för att leda organisationer

Artikelförfattaren av Psychologytoday talar bl a om hur vi ska gå från infrastruktur till interstruktur, från mekanisk till biologiskt tänkande och från automatisering till augmentation. Precis som man efter renässansen gick från platta kartor till glober, från religiös konst som beskriver en händelse till konst som visualiserar och inspirerar  –  och från lyxkonsumtion till massmarknad. Här har vi sammanfattat hur du som chef leder i disruption genom nya mentala kartor!

Informationsflödet i dag, i all hastigare takt, kräver ett helt annat tankemönster och nya ”kartor” att förhålla sig till. Våra kartor är föråldrade och att vi fortfarande säger att solen går upp och solen går ner är exempel på hur svårt vi har att bryta tankemönster. Alla vet att vi snurrar runt och att det inte finns något upp och ner i universum.

Utmaningen för chefer

Mycket har skrivits om den överväldigande mängd data och information som nu är tillgänglig för chefer. Men den största utmaningen ligger däremot inte i att ha för mycket information. Snarare gör informationsöverflödet att vi saknar en lämplig ram för att göra översvämningen meningsfull. Våra hjärnor får med andra ord ta emot mer information än vad vi kan bearbeta.

Avslutningsvis kan vi konstatera att kartläggning är en nödvändig del av anpassningen till snabba förändringar. Vi måste få medvetenhet om våra mentala kartor, och uppgradera dem som behöver omarbetning, om vi vill att världen ska ge mening åt oss igen. Menar artikelförfattaren Chris Kutarna vid Oxford University

Vill du läsa hela artikeln? Gör det här!