Ledarskap i tider av förändring på Brandskyddsföreningen

– Man måste bottna i sig själv för att vara en trygg ledare

Pandemin har inneburit stora utmaningar för alla, både i yrkeslivet och privat. Extra tufft har det varit för ledare som behövt guida sina organisationer inte bara genom en samhällskris, utan även genom den snabba omställningen in i en digital arbetsplats. Någon som lyckats bra med detta är Lena Lind, VD för Brandskyddsföreningen. Vi pratade med henne om hur det gick till; om ledarskap i tider av förändring och hur man skapar en utvecklande arbetsmiljö.

Lena Lind kan knappt tro det själv när hon berättar att hon jobbat i olika chefsroller i trettiofem år. Det är uppenbart att hon sitter på en hel del erfarenhet – och samtidigt en rörande ödmjukhet kring ledarskapet som fenomen.

Lena började sin karriär på revisionsbolaget EY, där hon snabbt fick en ovärderlig inblick i svenskt näringsliv. Då EY fokuserar mycket på kompetensutveckling klättrade hon snabbt på karriärstegen, och mot slutet av sin tid på EY ledde hon revisionsteam på stora börsnoterade företag.

Det var dags för något nytt

Men efter tolv år kände Lena att hon ville prova på något nytt, och tog steget över till bemannings- och rekryteringsbranschen och Poolia:

– Det var under en tid då den branschen fullkomligt exploderade. Jag jobbade med bemanning inom ekonomi och chefsrekrytering och blev slutligen chef över Poolia rekrytering. Det var en intensiv och rolig tid med högt tempo: under min tid där gick Poolia från att vara entreprenörsdrivet till att bli introducerat på börsen.

Framgångsrika organisationer är de som tar till vara på det bästa hos sina medarbetare och investerar i kompetens och teknik som gör det möjligt att lägga fokus på det som skapar värde i relationen till omvärlden.

Lena Lind, VD för Brandskyddsföreningen

Efter tio år på Poolia fick hon erbjudandet att bli VD för branschorganisationen FAR; alltså tillbaka till revisionsbranschen, innan hon blev VD för Brandskyddsföreningen 2014. Men tiden som chef på Poolia formade hennes ledarskap till vad det är idag:

– I ledarrollen på Poolia ställdes jag hela tiden inför nya utmaningar. Det var i den miljön som jag verkligen landade i ledarrollen; där jag förstod att ledarskap måste komma inifrån och man måste bottna i sig själv för att vara en trygg och stabil ledare. Och det har jag burit med mig i karriären. Det spelar ingen roll hur många böcker om ledarskap man läser eller kurser man går, man kan bara vara sig själv. Och det är bra nog.

Att leda organisationer in i framtiden

Som VD på Brandskyddsföreningen har hon fått chansen att breda ut vingarna ytterligare genom att jobba med opinionsbildning och kunskapsutveckling i en organisation som är samhällsnödvändig. Men utveckling och att lära sig nya saker är vad som driver Lena framåt:

– Både på FAR och på Brandskyddsföreningen har mitt uppdrag varit att förflytta organisationen in i framtiden och möta omvärldens förväntningar. Att leda i förändring. Utvecklingsarbete är min drivkraft; det ger mig energi och styrka. I allt utvecklingsarbete är samspelet mellan teknik och människa centralt. Framgångsrika organisationer är de som tar till vara på det bästa hos sina medarbetare och investerar i kompetens och teknik som gör det möjligt att lägga fokus på det som skapar värde i relationen till omvärlden.

Omställningen till den digitala arbetsplatsen

Lenas talang för att leda organisationer in i framtiden med hjälp av bra kompetens och teknik sattes på prov när pandemin slog till. Men omställningen blev inte så stor som befarat.

– Tack och lov hade vi redan påbörjat en digital resa innan pandemin inträffade, då vi genomförde ett omställningsarbete under 2018 och 2019. Vi kunde därför snabbt ställa om och i mars skickade vi hem alla våra anställda. Sedan dess har vi jobbat hemifrån.

Vi kunde även tidigt ställa om utbildningsverksamheten genom att ha webbinarier istället för fysiska seminarier och erbjuda utbildning på distans. Vi har en samhällskritisk verksamhet, och många yrkeskategorier är beroende av våra utbildningsinsatser, berättar Lena.

En utvecklande arbetsmiljö är a och o 

Under vårt samtal återkommer Lena ofta till hur viktigt samspelet mellan ledare och medarbetare är, och hur viktigt det är att skapa en stimulerande arbetsmiljö.

En ledares uppgift är att säkerställa att medarbetare får rätt förutsättningar för att lyckas och att det finns lagom stora utmaningar att ta sig an på vägen – och att man som ledare vågar delegera ansvar. Alla har ju varit nya på allt någon gång, och det är viktigt att skapa en organisation där medarbetare vågar utmana sig själva genom att prova nya saker. En utvecklande och trivsam arbetsmiljö är a och o för en organisations tillväxt.

– En ledares uppgift är att säkerställa att medarbetare får rätt förutsättningar för att lyckas och att det finns lagom stora utmaningar att ta sig an på vägen – och att man som ledare vågar delegera ansvar. Alla har ju varit nya på allt någon gång, och det är viktigt att skapa en organisation där medarbetare vågar utmana sig själva genom att prova nya saker. En utvecklande och trivsam arbetsmiljö är a och o för en organisations tillväxt.

Uppdrag jobb just nu

Olika faktorer bidrog till att Brandskyddsföreningen har klarat sig igenom pandemin så pass bra som de gjort. En nyckel är kompetensen som finns inom organisationen, varför Lena vet hur viktigt det är med pricksäker rekrytering:

– När man rekryterar får man bäst resultat när man kombinerar olika kompetenser med olika referensramar. Det gynnar verksamheten att det finns dynamik i beslutsprocessen, och då kan inte alla vara stöpta i samma form. Om man som organisation och verksamhet ska utvecklas är det viktigt att man rekryterar medarbetare som själva vill utvecklas. Det tror jag är en förutsättning för framgång.

Vill du rekrytera framgångsskapande chefer som Lena? Hör av dig till oss så berättar vi mer hur Signpost kan hjälpa till!

Rekrytera framgångsskapande chefer