Att gå eller inte gå…. på ledarskapsutbildning?

Ledarskapsutbildning inte alltid lönsamt

Organisationer spenderar miljoner kronor årligen på ledarskapsutveckling. Men det är inte alla ledare som lyckas genomföra det de har lärt sig under deras ledarskapsutbildning. Programmen i sig är inte dåliga, snarare lärs ledarskap många gånger bäst av erfarenhet.

Ledare i läroläge utvecklar starkare ledarskapsförmåga

Forskning kring ledarskapsutveckling visar att ledare som är ”i läroläge” utvecklar starkare ledarskapsförmåga än sina kollegor. Vi summerar vi en artikel från Harvard Business Review av doktorand Lauren Keating, samt Peter A, Heslin.

Tre faser för att utveckla ledarskap

Författarna har utgångspunkt i Susan Ashford och Scott DeRues engagemangslärande cykel. De skriver att ledare som utvecklas i sitt ledarskap systematiskt går igenom tre faser av den cykeln. Nedan går vi igenom de olika faserna.

Första fasen

Under den första fasen ställer ledare utmanande lärandemål. För vissa ledare kan målet vara att bli mer övertygande eller kommunikativa. Med ett mål i åtanke kan ledare sedan identifiera möjligheter att göra framsteg mot det. Dessa kan innefatta ett nytt projekt, en internationell uppgift, en arbetsrotation eller helt enkelt en strävan efter att närma sig rutinmötet på ett nytt sätt.

Andra fasen

Under den andra fasen hittar man sätt att avsiktligt experimentera med alternativa strategier. Till exempel kan en ledare som är intresserad av att öka sin övertygelse testa att sitta på en annan plats, alternativt testa att tala först eller sist i ett kritiskt möte.

Tredje fasen

I den tredje fasen är syftet är att ta fram användbara insikter från resultaten av deras experiment. Som att reflektera över vad som gick bra, vad som inte gick så bra och vad som kan fungera bättre i framtiden. Avslutningsvis ser vi att ledarskapsförmåga går att lära sig och behöver inte vara dyrt!

Så gör du för att komma in i läroläge

Genom att utsätta sig för bakslag och misslyckanden kan du komma in i läroläge. Och genom att undvika fällan att ständigt söka efter uppgifter som enbart lyfter fram styrkor. Att öva på att fråga sig, ”Är jag i lärande läge just nu?” kan vara tillräckligt för att sätta fokus på ledarskapsutvecklingen och ledarskapsförmågan.

Ledarskapsutveckling hos Signpost

Är du nyfiken på att ta reda på mer om ledarskapsutveckling? Här kan du läsa om våra tankar och kunskap kring ämnet!

Läs mer om ledarskapsutveckling!