Mentorskapets betydelse för ledarskap och utveckling

75 % menar att mentorskap har bidragit till bättre beslutsfattande

Nyligen arrangerade vi på Signpost lunchseminarium ”Ingen människa är en ö” tillsammans med Fredrika Erlandsson, grundare till VOCA Mentorship. Här diskuterade vi mentorskap och mentorskapets betydelse för utveckling av både ledarskap och kompetens.

Att mentorskap gör skillnad, bekräftas genom studier som bevisar att det finns en stark korrelation mellan karriärsutveckling och mentorskap, där mer än 75% menar att mentorskapet är enormt viktigt för deras framgång och bidragit till bättre beslutsfattande.

Vad är ett mentorskap?

Men vad är då mentorskap? Jo, det är ett coachande, målinriktat samtal som ger dig som ledare verktyg för att utveckla ditt ledarskap samtidigt som det är en genväg till affärsnära kompetens och framåtlutat utanförperspektiv. Ett samtal där du får en möjlighet att diskutera och bolla frågeställningar och samtidigt bli utmanad och få konkreta, handfasta råd inom ett kompetens-område som du själv vill förstärka.

I Sverige är mentorskapet inte lika vanligt som i till exempel USA och England, där man också i en större utsträckning arbetar med mentorskap inom den egna organisationen – där mentorskap som fenomen bygger succession, sprider kompetens och förstärker kultur och engagemang.

Externt mentorskap ger livlina utanför bolaget

Fördelen med ett externt mentorskap är att du som ledare – förutom fördelarna ovan – får en livlina utanför bolaget. En trygg sfär som inte är färgad av vardag och interna synsätt, där mentorn är där bara för dig, i din egen ringhörna, och där du som adept alltid kan känna sig trygg med att dialogen är konfidentiell.

Ett mentorskapsprogram hos VOCA syftar till utveckling och varar oftast mellan ett halvår och ett år. Det syftar till att hjälpa adepten med att ta sig från nuläge till ett önskat mål, vilket givetvis ställer krav på både adept och mentor. Adepten behöver fundera igenom vad hen vill uppnå, och aktivt engagera sig i sin egen plan och resa.

Mentorn har det stora ansvaret att stötta, guida, coacha och ge råd – vilket inte bara kräver närvaro och engagemang, men ett intresse av ledarskap och att kunna balansera samtalet, vara både in-lyssnande och rådgivande. Den som söker sig till mentorrollen behöver därför också ha ett stort intresse för människor och att utveckla andra, självklart i kombination med affärsnära kompetenser.

Fördelarna med ett externt mentorskap är för varje bolag många. Johanna Särnå, VD för Spring AB, fick chansen att prata mentorskap utifrån ett adept-perspektiv, och uttryckte att ”alla borde ha en mentor”. Johanna sökte sig själv till ett mentorskapsprogram då hon klev på som förstagångs-VD i ett bolag som efter en sammanslagning gick från ägarstyrt till ägarlett. En utmanande roll under en brinnande pandemi.

Affärsnära mentorskap viktigt när en ny chef rekryteras

Likadant är det affärsnära mentorskapet en fördel vid chefsrekrytering, när någon gör en karriärsväxling och kliver upp till VD eller byter bransch. Ledarskap i högre poster handlar som vi vet sällan om spetskompetenser, men om ett gott ledarskap i kombination med holistisk förståelse för affären och ett strategiskt sinne.

Att koppla på en mentor som gjort resan själv, och som kommer med branschkompetens är därför ett snilledrag från bolagets sida. En win-win där man ger både sig själv och sin nyrekryterade ledare de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete.

Visst du att Signpost arbetar med ledarskapsutveckling och coaching av chefer? Kontakta oss idag om du vill veta mer!

Boka möte direkt idag!