Rädsla för att inte inkluderas, rädsla för misslyckande, rädsla för det okända, rädsla för kritik, rädsla för förändring, rädsla för att vara en ”bedragare”.  Se här chefens axplock av rädslor som skapar en riktigt ohälsosam kultur.

 

Att vara rädd är naturligt. Det behöver inte vara dåligt så länge man lär sig hantera sina rädslor, använda dem produktivt och inte låta dem styra hur beslut fattas. Rädsla kan ge positiva effekter i form av att vi som människor blir mer realistiska i våra förväntningar, som drivfaktor i livet och som överlevnadstaktik –(”vad är det värsta som kan hända”?)

9 tips hur du kan anstränga dig för att bli en chef som styrs negativt av rädslor kommer här:

  1. du är överallt av rädsla för ”missing out”
  2. du fattar säkra beslut med minimal risk för misslyckande
  3. du undviker feedback (både ge och ta) av rädsla för kritik
  4. du utmanar inte av rädsla för konflikt
  5. du söker konsensus och bekräftelse av rädsla för att inte vara omtyckt
  6. du har svårt för att visa dig sårbar
  7. du har stort kontrollbehov av rädsla för misstag
  8. du detaljstyr av rädsla för att inte veta vad som händer
  9. du stannar i bekvämlighetzonen av rädsla för förändring

 

Management by Fear – att styra genom implementera rädsla i en organisation är aldrig lyckosamt men Fear Management, att lära sig bemästra rädslor i rätt riktning är en framgångsfaktor.