Management by Fear – eller Fear Management?

Chef, låt inte rädslan styra dig

Management by Fear. Rädsla för att inte inkluderas, rädsla för att misslyckas, rädsla för det okända, rädsla för kritik, rädsla för förändring, rädsla för att vara en ”bedragare”.  Se upp! I rollen som chef kan dina egna rädslor skapa en riktigt ohälsosam kultur. 

Att vara rädd är naturligt. Det behöver inte vara dåligt så länge man lär sig hantera sina rädslor, använda dem produktivt och inte låta dem styra hur beslut fattas. Det viktigaste i rollen som chef är att inte överföra sina egna rädslor på sina medarbetare och utöva så kallad Management by Fear.

Nej, lär dig att bemästra rädslor i rätt riktning, så kallad Fear Management.  För kom ihåg att våra rädslor till och med kan ge positiva effekter. I form av att vi som människor blir mer realistiska i våra förväntningar eller att det blir som drivfaktor i livet eller som överlevnadstaktik (”vad är det värsta som kan hända”?). 

Är du riskzonen för Management by Fear? 

  1. Du är överallt av rädsla för ”missing out”.
  2. Du fattar säkra beslut med minimal risk för misslyckande.
  3. Du undviker feedback (både ge och ta) av rädsla för kritik.
  4. Du utmanar inte av rädsla för konflikt.
  5. Du söker konsensus och bekräftelse av rädsla för att inte vara omtyckt.
  6. Du har svårt för att visa dig sårbar.
  7. Du har stort kontrollbehov av rädsla för misstag.
  8. Du detaljstyr av rädsla för att inte veta vad som händer.
  9. Du stannar i bekvämlighetzonen av rädsla för förändring.

Är du nyfiken på hur vi på Signpost kan hjälpa dig att utveckla ditt ledarskap? Ring oss så berättar vi mer!

Kontakta oss idag!