Om forskningens problem med att hitta lyckade chefer…

Utmanande om ”ledarförbättringsindustrin”

På DN Debatt 11 augusti skriver Mats Alversson om sin forskning och hur liten effekt ledarskapsutbildningar har. Och hur ”ledarförbättringsindustrin” inte hjälper till att skapa de chefer organisationerna förtjänar. På Signpost arbetar vi dagligen med att rekrytera de bästa cheferna och slänger gärna in vårt vedträ i debatten.

Artikeln lyfter också fram att organisationernas satsning på ledarskapsutbildningar inte bara kostar massa pengar. Utan också skapar ”ledar-wannabees” samt en övertro på att ”ledarskapet fixar tillvaron”.

Så vad är våra tankar på Signpost kring detta? Jodå, ledarskapsutbildningar kan säkert vara bra. Men de är meningslösa om inte de som går dem har de egenskaper och förmågor som krävs för att utöva det goda ledarskapet. Det krävs en ödmjuk förståelse för vilka egenskaper som bygger ett gott ledarskap. Alla har inte den förståelsen och inte de egenskaperna.

Stark kritiker av ledarförbättringsindustrin

Mats Alversson anser att miljarder slösas bort på ledarförbättringsindustrin. Han vill istället att bolag ska ägna sig åt ”kritisk genomlysning av verksamheten, genomtänkt feedback, och mobilisera medarbetare som medskapare”.  

För att lyckas krävs chefer som har dessa egenskaper som kan göra detta (det görs ju inte av sig självt!). Tex. hög  strategisk och logisk analytisk förmåga, prestigelöshet, empati och känslomässig stabilitet. Hur man hittar personer som besitter dessa egenskaper och säkerställer att de stämmer? Dags att lägga resurserna här istället? På personbedömning som bygger på kompetens och objektiv fakta?

När vi på Signpost letar efter de bästa cheferna är det självklart inte bara egenskaperna i sig som vi måste säkerställa. Vi söker också reella bevis i vardagen tex:

  • Vad har cheferna åstadkommit? Och på vilket sätt?
  • Hur utvärderas ledarskapet av medarbetare, chefer och andra stakeholders?

Att våga investera i en bra rekryteringsprocess är väl investerade pengar. Oavsett om det är interna kandidater som ska prövas för nästa chefsroll via en Second Opinion, eller när man behöver vidga vyerna och hitta potential utanför sina egna nätverk vi ett executive rekryteringsbolag.

Vill du veta mer om vår chefsrekrytering? Hör av dig!

Jag vill veta mer!