Glad jul! (?) – med humor som verktyg i chefsskapet:

Vad är det som producerar samma kemiska substanser i hjärnan som när du mediterar och tränar? Humor.

Humor kan vara till nytta både inom och utanför arbetsplatsen. Utanför arbetsplatsen förbättrar humor det fysiska välbefinnandet och den mentala hälsan.  På arbetsplatsen har humor visat sig minska de negativa effekterna av stress på arbetsplatsen och förbättra arbetsprestationen. Med humor ökar också arbetstillfredsställelse, teamsammanhållning, hälsa, samtidigt som den minskar utbrändhet och frånvaro från arbetet.

En av nycklarna till att förstå och definiera humor är skillnaden mellan humor som beteende och humor som karaktärsdrag. Humor är en kommunikationsstil som är ömsesidigt underhållande, medan egenskapen humor har definierats som en kvasi-personlighetskaraktär eller faktiskt en kognitiv förmåga.

Testleverantören Hogan har faktiskt ett Humor-personlighets-test! Nedan följer en kort beskrivning på engelska om de 4 olika stilar som mäts i Humor Styles Questionnaire (HSQ). Vilken humorstil använder du?

  • Affiliative humor – This is a positive humor style that is nonthreatening and nonhostile toward others. An individual who scores high on Affiliative humor tends to create relationships and reduce interpersonal tension by telling jokes, saying funny things, or just being witty.

 

  • Self-enhancing humor – This is a positive humor style that is nonthreatening and nonhostile toward oneself. Someone who uses this humor style might try to twist the situation to lighten the mood after something bad happens to them. Individuals who score higher on this humor style tend to maintain a humorous and positive outlook on life, even during challenging times.

 

  • Self-defeating humor – This is a negative humor style that is threatening and hostile toward the person using it. While this is a negative humor style, it can be used strategically to reduce the status and power distance between a leader and their followers.

 

  • Aggressive humor – This is a negative humor style that is threatening and hostile towards others. Individuals higher on this humor style tend to use humor without any regard for others’ feelings.

All four humor styles can be categorized into a two-by-two matrix with one side of the matrix representing the direction of humor that is being used (self-directed versus other-directed) and the other side of the matrix representing the impact of the humor (positive versus negative).

 

Användning av humor kan vara att balansera på en knivsegg, särskilt med humorns subjektivitet och potential att orsaka anstöt (särskilt när man sysslar med negativa humortyper). Att vara medveten om ditt sammanhang och din miljö är nyckeln för framgångsrik användning av humor.

Förutom omgivningens sammanhang är det viktigt att vara medveten om vilken humorstil du använder. Att ha den medvetenheten kan hindra dig från att oavsiktligt använda en form av humor som kanske inte är lämplig som chef. Beteenden och personlighetsegenskaper är relaterade.

Strategisk självkännedom har tre komponenter: Att förstå våra egna styrkor och möjligheter till förändring och tillväxt. Att förstå hur våra styrkor och utmaningar relaterar till andras. Förstå hur vi anpassar vårt beteende för att öka vår effektivitet.

Läs hela artikeln om humor här: https://adresources.com/news/humor-and-personality-workplace