Ny rapport: Chefer känner psykiskt obehag för att gå till arbetet

Chefen känner oftare obehag än medarbetarna inför jobbet

Närmare en miljon människor i Sverige känner regelbundet psykiskt obehag av att gå till jobbet. Och chefer upplever obehaget i ännu större utsträckning än medarbetarna, visar en ny undersökning från Jobbhälsoindex som tagits fram i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex.

Jobbhälsoindex är Sveriges årliga undersökning om arbetsområden såsom arbetsmiljö, hälsa, ohälsa, arbetsförhållanden och medarbetarnöjdhet. Närmare 10 000 personer har besvarat undersökningen 2018 och tack vare detta kan ett flertal olika nedbrytningar göras på exempelvis ålder, kön, sektorer och näringsgrenar.

På Signpost intresserar vi oss givetvis lite extra för chefernas resultat. Som dessvärre är skrämmande.

Mest psykiskt obehag för manliga chefer

Undersökningen visar nämligen att chefer, och då särskilt manliga chefer, i större utsträckning känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet än medarbetarna.

Av rapporten framgår att hela 28 procent av de manliga cheferna känt psykiskt obehag på grund av arbetet att gå till jobbet flera gånger varje vecka eller åtminstone några gånger per månad. Motsvarande andel bland de manliga medarbetarna är 19 procent.

Även andelen kvinnliga chefer som känner psykiskt obehag att gå till jobbet är högre, 26 procent, än för kvinnliga medarbetare, 24 procent.

Och vi ställer oss självklart frågan om varför.

Andra utmaningar som chef

Något som framkommer i undersökningen är att det skiljer stort mellan branscher, mellan yngre och äldre (generellt – oavsett chef/medarbetare) samt mellan tjänstemannayrken och kollektivanställd. Stressfaktorn finns också som parameter.

Vi på Signpost vet av erfarenhet att det är påfrestande att som chef att exempelvis:

  • Känna sig otillräcklig – d.v.s inte ha kompetens, förmåga eller erfarenhet för att fylla sin roll och prestera det som krävs.
  • Känna sig ensam och sårbar – d.v.s inte ha inre trygghet och sakna ett förtroende bland medarbetare, ledning och styrelse.
  • Känna sig osedd och sidsteppad – d.v.s inte lyckas ha genomslagskraft, tydliggöra sin vision och kommunicera tydligt.

Att som chef bli ”befordrad till sin inkompetensnivå” är inte bra helt enkelt.

Bättre chefsrekrytering en nyckel

Hur frågan om den ökande psykiska ohälsan i arbetslivet ska lösas ger tyvärr denna rapport inget klart eller enkelt svar på, och sannolikt finns heller inga enkla svar. Däremot kan rapporten och Jobbhälsoindex i övrigt ge ytterligare underlag för sådana diskussioner.

Detta är något som vi på Signpost gärna lyfter och belyser vid chefsrekrytering. Likaså är av vikt när vi intervjuar och testar kandidater; är personen trygg och balanserad? Och vad ser vi för risker i det kommande ledarskapet?

Vill du veta mer om hur Signpost kan hjälpa din organisation att rekrytera högre chefer och ledare? Eller verifiera egna rekryteringar med en Second Opinion? Hör av dig till oss idag!

Upptäck Signposts kvalitetssäkrade chefsrekrytering