Randall S Peterson, Professor i Organisational Behaviour och Academic Director, Leadership Institute på London Business School har ägnat 30 år åt studier kring team-dynamik och 5-faktormodellen (”Big 5” dvs personlighetsteori inom psykologin).

Petersons specialområde är ”kognitiv mångfald” i team vilket handlar om att tänka annorlunda, processa information olika och ha olika perspektiv på hur man når teamets mål.

Därför krävs olika personlighetstyper i ett team. Om man lyckas med sammansättningen blir den kollektiva förmågan ett bättre resultat. Misslyckas man kan en nedåtgående spiral orsaka konflikter som i sin tur undergräver ledarens förtroende i teamet.

 

Vad utmärker då den bästa blandningen av personligheter i teamet?

Peterson säger att det finns starka bevis för att den bästa ledaren för effektiv lagprestanda har en hög blandning av attributet ”Boss-Being” och ”Standard-Bearer”: dominerande personlighetstyper som gillar att vara chef men också är pålitliga, flitiga och bra på att sätta planer och ramar.

 

Den bästa typen av team, särskilt i en oförutsägbar och svår arbetsmiljö, som vi alltmer befinner oss i, har också minst en ”Team Builder”: vänliga, flexibla typer som är empatiska för sina kollegors utmaningar och hjälper till att lösa interpersonella konflikter.

 

”Ju ”fuzzier” problemet är, desto mer blir strategin att få människor att prata och samarbeta med varandra. ”Teambyggare” kan bli glatt förvånade över att förstå att deras bidrag faktiskt är kritiskt.

 

Peterson ger denna varning till teamledare: ”Det komplexa samspelet mellan individuella skillnader mellan medlemmar är mycket viktigt för att förutsäga teamresultat, och eftersom fler framsteg görs med den demografiska mångfalden kommer detta naturligtvis att leda till mer kognitiva spänningar inom team på grund av de olika erfarenheterna och perspektiven som sammanförs”.

”En kompetensinventering bör vara ett första steg när man sätter ett team ihop för ett projekt eller arbetsflöde”. Då förstår vi de personlighetstyper som krävs för ett resultat.  Men ju större mångfald, desto större är potentialen för konflikter på grund av benägenheten att se världen på mycket olika sätt.

 

Summering – mångfald i team avseende personligheter är avgörande för att lyckas men samtidigt måste chefen vara beredd och kunna hantera de konflikter som därmed uppstår.

 

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig att förstå ditt teams olika personlighetstyper? Ring oss så berättar vi mer och så kan du läsa hela artikeln här:

 

https://www.london.edu/think/pod-the-science-behind-successful-teams