Att känna sig själv är grunden till ett gott ledarskap – det är alla överens om. Men hur väl vi känner bilden av oss själva som person, och vad medarbetare och kollegor tycker vet vi också kan skilja markant. I en artikel från Harvard Business Review* refereras till en metastudie där chefers egen skattning, gjord som en bench mark mot mängder av 360-graders- utvärderingar bekräftar kanske något vi alltid haft på känn:

 

Chefer som underskattar sig själva presterar bättre än de som har samma bild av sig själva som de runt omkring. Och de som övervärderar sin självbild och sina egenskaper är sämst. Självklart är både en underskattning och en överskattning en slags okunskap om sig själv som kan upplevas som en brist – men ger helt olika effekt i organisationen.

 

Varför anses de chefer som underskattar sig själva som bättre ledare? Troligen en kombination av att dessa personer besitter egenskaper som genuin ödmjukhet, hög moral och en inneboende förståelse för och strävan efter förbättring.

 

Det som kanske gav det mest intressanta resultatet i studien är effekten av ”underrated leaders” – de har också de mest engagerade medarbetarna.

Chefer som undervärderar sig graf

 

 

Läs artikeln i sin helhet  här : we-like-leaders-who-underrate-themselves

*Zenger/Folkman