Webinar om empati och kreativitet

Träna empatin så ökar din kreativitet

Nyligen lyfte vi fram ämnet Empati och kreativitet under ett webinar. På plats fanns vår inbjudna gäst och samtalspartner Kristina Spegel, psykolog och organisationskonsult till vardags på Previa men idag hos oss! Här nedan har vi försökt summera vad vi pratade om.

Under webinariet pratade vi om skillnaden mellan empati och medkänsla. Om forskning som påvisar hur träning av empati ökar den kreativa förmågan. Kristina gav oss värdefulla insikter i varför för mycket empati är av ondo – det gäller att undvika bli sammansmält med andras känslor och som konsekvens handlingsförlamad eller ”uppäten”.

Empati och kreativitet är två förmågor som båda kräver det fysiska rummet och alla sinnens uppkoppling. Det är därför vi inte känner oss tillfreds med enbart det digitala formatet. Kreativitet i sig kräver tillförseln av empati; förmågan att se utanför sig själv och sätta sig in i andra perspektiv. Empati kräver att hela vårt jag med alla våra sinnen tränas i medkänsla.

Kan man träna upp empati?

Svaret är ett rungande ja från Kristina. Bland annat faktiskt genom en viss form av mindfulness-övningar. Här tränar vi i att inte döma eller värdera och betrakta världen med en nyfikenhet. Träna på att bli en känslomässig detektiv – uppmärksamma detaljer i andras beteenden. Ögonen – vi ser varandra, hörsel – röstläget, affekter – kroppspråket etc.

Börja hos dig själv

Börja med dig själv! Kristina menar att empatin och medkänslan måste börja hos dig själv. Var lite snäll mot dig själv, sätt inte för hög ambitionsnivå i att vara den perfekt empatiska chefen. Medkänsla med dig själv ger utrymme och plats för medkänsla med andra och som lök på laxen kommer kreativiteten.

Kan man träna sin kreativa förmåga även utanför träning av den empatiska? Absolut säger Kristina. Små verktyg vet vi fungerar – som att lyssna på musik, dansa, röra på sig. Att ha tråkigt är inte heller dumt…

Forskning visar också att barn som haft besvärliga (tråkiga?) barndomar har högre kreativ förmåga i vissa sammanhang. Med en brasklapp – kvantitet i kreativitet är inte nödvändigtvis samma sak som högtstående kvalitativa resultat.

Avslutningsvis: Empati är skälet till att vi överlever. Det är tillsammans vi utför stordåd. Kollektiv intelligens och empati är nycklarna. Därför finns all anledning att vara orolig när studier på global nivå påvisar sjunkande empati-nivåer hos delar av befolkningen i vissa delar av världen.

Webinaret genomfördes den 23 april.

Lediga chefsjobb och publika uppdrag

Alla publika uppdrag