Tacka lite mer – bli en bättre chef genom uppskattning?

Uppskattning ger friskare medarbetare

Chefer som visar uppskattning och tackar – det borde höra till hygienfaktorerna i ett ledarskap? Men så är inte fallet många gånger. Trots att vi vet att visad uppskattning, ett tack, bidrar till välmående och självförtroende. Vi summerar en blogg från Center of Creative Leadership:

Tacksamhet kan definieras som en positiv känsla efter att ha fått något värdefullt. Och vetenskapen har visat att människor som är tacksamma känner sig lyckligare. De har en förbättrad känsla av välbefinnande, högre självkänsla och upplever mindre depression och ångest. De sover också bättre.

Enligt forskare är tacksamhet kraftfullt eftersom det är en komplex social känsla. En känsla som gör att vi tänker på andra. Det är inte konstigt att uppskattning också har kopplats till oxytocin – hormonet som har samband med social bindning.

Är visad uppskattning ett svaghetstecken?

Trots sina övertygande fördelar visas inte alltid uppskattning på jobbet. En studie visade att medan ungefär hälften av intervjuade personerna regelbundet säger tack till sina familjemedlemmar, säger bara cirka 15% av människor regelbundet tack på jobbet. Samma studie visade att 35%  säger att deras chefer aldrig har tackat dem.  Det finns en ”tacksamhetsklyfta” kan man kalla det för.

Wharton Business Schools professor Adam Grant tror att klyftan beror på att folk inte gillar att erkänna att de behöver hjälp på jobbet. Att visa uppskattning för någons hjälp betyder alltså att du inte kunde göra allt på egen hand.

Just därför är detta extra viktigt just nu – i tider av stark förändring på många arbetsplatser, därför att förändring inte kan ske utan att samarbeta och hjälpa varandra. Ständig förändring – och den därpå följande kroniska stressen – kräver att ledare ska öka sina ”3 C:n” – communication, collaboration, commitment. Brist på kommunikation och förtroende gör det svårt att skapa en gemensam vision och sänker oddsen för framgångsrik förändringsimplementering.

Hur ska man få till en tacksamhetskultur på arbetsplatsen och själv träna på att visa uppskattning? Läs mer i artikeln med handfasta tips som att ha färdiga tack-kort till hands, föra en tacksamhetjournal, skaffa tid för ”tack-reflektion” m.m.

Undersökningen som gjordes av rekryteringsfirman Glassdoor i Kalifornien fann att 80% av medarbetarna säger att de skulle vara villiga att arbeta hårdare för en chef som visar uppskattning.

Men vi tror att många chefer också skulle må bra om de fick tack av kollegor, medarbetare och sin styrelse lite oftare.

Vad kan vi göra för dig?

På Signpost tänker vi att rätt chef får människor att växa. Människor som får växa presterar bra. Företag där människor presterar bra blir framgångsrika. Framgångsrika företag lockar de bästa medarbetarna. Bra chefer gör skillnad!

Hör av dig till oss om du vill veta mer!

Kontakta oss på Signpost