Ny bok: Tio tankar om ledarskap

Grunden i gott ledarskap

Att förändra en organisation kräver rätt ledarskap. Det menar Eskilstunas kommundirektör Pär Eriksson, som skrivit boken ”Tio tankar om ledarskap” med syfte att hjälpa andra att bli bättre chefer.

Pär Eriksson har arbetat i kommunala verksamheter i många år. I sin karriär har han varit med och coachat många chefer i sin nya ledarroll och 2013 fick han utmärkelsen ”Årets Ledarutvecklare” av tidningen Chef och chefsorganisationen Ledarna.

Det motiverade honom till att skriva om sina erfarenheter, och i höstas utkom boken Tio tankar om ledarskap – en obändig tro på förändring. I boken beskriver han tio utgångssätt, som enligt honom utgör grunden i gott ledarskap.

Vi på Signpost lyssnade intresserat på Pär vid en chefsträff anordnad av Insight Consulting.

Pärs tio tankar om ledarskap – i korthet:

1. Våga göra förflyttningen

Organisationer måste våga göra förändringen, även kallat ”förflyttningen”, från att vara en traditionell förvaltningsorganisation till att bli en modern kunskapsorganisation. För att kunna göra det behöver organisationer och företag ledare som har insikt om detta – och som inte är rädda för förnyelse och som vågar genomföra den här förändringen.

2. Lev budskapet

I samma stund som en chef kliver in i ledningsgruppen eller flyttar in i stadshuset för att ta ansvar för strategiskt långsiktiga frågor uppstår risken att chefen ifråga tappar kontakten med verksamhetens kärna. Det kan i sämsta fall leda till att man som chef tappar kompassen. Därför måste såväl chefer som medarbetare komma ihåg att försöka leva sitt budskap. Att leva budskapet handlar bland annat om att stå upp för sina beslut.

3. Mötets magi

I en förvaltningsorganisation skapas värdet i ledningen eller kommunstyrelsen. I den moderna kunskapsorganisationen finns insikten om att värdet skapas ute i verksamheten. Det är medarbetarna som exempelvis möter kunder eller andra externa aktörer som skapar värdet.

4. Älska dina medarbetare

Det behöver inte vara de mest karismatiska ledarna som blir mest framgångsrika eller som lyckas bäst. Ofta är det istället de chefer som uppfattas som äkta som blir mest uppskattade.

– När jag tänker tillbaka på vilka chefer som jag själv uppskattat genom åren är det oftast de som jag uppfattat som äkta och som varit ärliga som jag tyckt om bäst. Då har jag varit beredd att lägga ner mycket arbete och jobba för dem. Men uppfattas chefen inte som äkta tycker man inte att det är roligt. Det handlar inte om att vara populär, utan om att visa sina fel och erkänna misstag. Att visa sina brister är ju egentligen inte en svaghet, utan det visar att man som chef är stark, säger Pär Eriksson.

5. Var synlig och äkta

Det är genom ditt vardagliga agerande du som chef påverkar, inte genom policys och allmänna diskussioner. Ett synligt ledarskap handlar inte om att nödvändigtvis vara en omtyckt chef utan om att vara äkta och att finnas på plats i verksamheten i vardagen.

Lediga chefsjobb och uppdrag just nu

6. Sök förändring istället för att ha rätt

Fokusera inte för mycket på vem som har ”rätt” eller ”fel”. Det viktiga är inte vem som har rätt utan att det finns en förståelse i organisationen mellan chefer och medarbetare för de förändringar som måste göras för att företaget eller verksamheten ska bli framgångsrik.

7. Vikten av överenskommelser

Varje chef måste ibland förmedla enkelriktad information till sina medarbetare, men det är viktigt att inte glömma det enskilda, individuella samtalet mellan medarbetare och chef. Chefen och medarbetaren behöver skapa små ”överenskommelser” som ger riktning till medarbetaren, det kan till exempel ske genom samtal kring förväntningar, måluppfyllelse, arbetsmiljö eller hur chefen kan bidra till medarbetarens utveckling.

8. Samarbete är en individuell färdighet

Tidigare definierades lagarbete och förmåga till samarbete som en kollektiv färdighet. Idag byter vi jobb, uppdrag och arbetsplatser mycket oftare än förr. Arbetslivet är i ständig rörelse och det betyder att förmågan att kunna samarbeta hänger allt mer på varje individ. Medarbetare idag behöver kunna samarbeta med vem som helst och när som helst.

9. Ledarskapets paradoxer

Att vara chef är ett eget yrke med en egen logik, och det första en ny chef bör göra är att acceptera att han eller hon nu får en annan roll i organisationen. I chefsrollen ingår bland annat att kunna hantera och balansera paradoxer och svåra situationer. En ledare måste exempelvis både vara återhållsam och våga utmana ibland. En ledare måste också acceptera att han eller hon inte längre är en del av gruppen i sin roll som chef, samtidigt som en chef ändå måste vara nära medarbetarna och närvarande i gruppen och verksamheten.

10. Sanningens ögonblick

Visioner är viktiga, men utan konkreta planer blir det bara tomt prat. För att visioner ska bli verklighet krävs att alla nivåer i en organisation eller företag arbetar med åtaganden som drar mot de övergripande målen. Om det inte finns understöd för visionerna i avdelningarna, arbetsgrupperna och i det individuella samtalet med medarbetaren så kommer inget egentligt värdeskapande att ske.

Hitta rätt chef med Signpost

Håller du med Pärs tio tankar om ledarskap? Oavsett så kanske är du en av många som tampas med chefsrekrytering och behöver hitta framgångsskapande chefer som gör skillnad?

På Signpost arbetar vi målmedvetet och engagerat för att hitta den bäst lämpade chefen i varje unikt uppdrag. Kontakta oss idag för att veta mer!

Kontakta Signpost