Varför misslyckas en del chefer? Det kan man fundera på. 10-års studier av chefer som anses som ”top-performing” utförd av konsultfirman Navalent i USA försökte isolera de mest framgångsrika färdigheterna och fann fyra gemensamma nämnare.

 

1. De kan sin affär
2. De är skickliga beslutsfattare med balans mellan instinkt och analys
3. De kan inte bara sin affär, de förstår också sin omvärld
4. De skapar djupa och tillitsfulla relationer

 

Framgången hänger ihop med alla fyra färdigheter, det räcker inte med två eller tre…  De som skapar relationer och tillit kan troligen också per automatik mer om sin verksamhet och omvärld eftersom de interagerar och tar till sig information. Att de samtidigt då får bra beslutsunderlag kommer som ett brev på posten (eller ska man numera säga email i inboxen?).
Vad kan man träna upp och hur är naturligtvis den springande punkten – vi funderar vidare!

 

läs hela artikeln från Harvard Business Review här:

 

a-10-year-study-reveals-what-great-executives-know-and-do