Vilken ledarstil gäller nu då… En forskare vid Harvard har plöjt 134 olika artiklar om ledarstilar från de senaste 5 åren och hittat 29 olika stilar (”situationsanpassat, autentiskt, etiskt, transformativt, agilt, karismatiskt…”)! Oavsett stil så vinner en ”likeable ”chef över den mindre dito. Vinner i fråga om gruppens prestation och effektivitet.

 

När forskare vid Harvard skulle bedöma olika ledarstilars effektivitet blev det problematiskt att särskilja dem,  eftersom medarbetare som gillade sin chef på en ledarstilsskala, t ex den ”etiska”, satte man samtidigt högt betyg på den ledaren för alla andra olika ledarstilar.  Man började fundera på om det mest handlade om att man ”gillade sin chef”, att hen är som man säger ”likeable”?

 

För att testa denna misstanke, utvecklade forskarna  ”Leader Affect Questionnaire” (LAQ), en kort  frågeformulär som mäter i vilken utsträckning en anställd gillar sin chef.

 

En serie av 10 studier, över 3 056 anställda genomfördes, och sedan jämfördes resultaten av LAQ med resultaten av typiska ledarskaps enkäter. Medarbetarna betygsatte sina chefer på en skala från 1-7:

 

1) starkt oense; 2) något oense; 3) lite oense; 4) neutral; 5) instämmer lite; 6) instämmer något; 7) instämmer starkt. (Om du själv är intresserad av att prova detta, betygsätt varje uttalande på denna skala, lägg upp din poäng dividera den totala med fem).

 

  • Jag känner mig positiv till min chef
  • Jag gillar min chef
  • Jag gillar att jobba med min chef.
  • Jag värdesätter relationen jag har med min chef.
  • Jag har varit nöjd med min chef

 

Den genomsnittliga ”Poängen”  var ca 5,2. Alla poäng över detta antyder att du gillar din chef mer än den genomsnittliga medarbetaren.

 

Resultaten stärkte hypotesen: underordnade tenderar att betygsätta ledare baserat på deras personliga tycke för chefen snarare än chefens faktiska beteenden.

 

Även om de enkäter som används för att mäta  olika ledarskapsstilar verkar vara mycket olika, är de starkt korrelerade med varandra, och alla starkt korrelerade med LAQ. Detta tyder på att den gemensamma faktorn bakom medarbetarens ledarskaps betyg är deras gillande av chefen. Om medarbetaren gillar sin chef kommer man också säga att att deras ledare är Transformational, etiska, autentiska, mm och att de har starka chef-medarbetar-relationer. Man fann också att LAQ förutspådde resultat såsom medarbetarens tillfredsställelse, engagemang (dvs. gå över och bortom en arbetsbeskrivning), välbefinnande och prestanda.

 

Det låter ju rätt givet och enkelt (?) och vettigt att de anställda kommer att vara mer nöjda och prestera bättre om deras ledare är omtyckt. Men alltså fortfarande rätt oklart VARFÖR man gillar sin chef.

 

why-likable-leaders-seem-more-effective?