Varför är en ”likeable” chef mer effektiv?

En ”likeable” chef vinner i längden

Vilken ledarstil gäller nu då… En forskare vid Harvard har plöjt 134 olika artiklar om ledarstilar från de senaste 5 åren. Där hittades 29 olika stilar (”situationsanpassat, autentiskt, etiskt, transformativt, agilt, karismatiskt…”)! Oavsett stil så vinner en ”likeable” chef över den mindre dito. Vinner i fråga om gruppens prestation och effektivitet.

När forskare vid Harvard skulle bedöma olika ledarstilars effektivitet blev det problematiskt att särskilja dem. Medarbetare som gillade sin chef på en ledarstilsskala, t ex den ”etiska”, även satte högt betyg på den ledaren för andra ledarstilar. Man började fundera på om det mest handlade om att man ”gillade sin chef”, att hen är som man säger ”likeable”?

Testa din ledarstil – är du en ”likeable” chef?

För att testa denna misstanke, utvecklade forskarna ”Leader Affect Questionnaire” (LAQ) ett kort frågeformulär. Undersökningen skulle mäta i vilken utsträckning en anställd gillar sin chef.

Det utfördes i en serie av 10 studier och över 3 056 anställda genomförde undersökningen. Sedan jämfördes resultaten av LAQ med resultaten av typiska ledarskapsenkäter. Medarbetarna betygsatte sina chefer på en skala från 1-7:

1) starkt oense; 2) något oense; 3) lite oense; 4) neutral; 5) instämmer lite; 6) instämmer något; 7) instämmer starkt. (Är du själv är intresserad av att prova detta? Betygsätt varje uttalande på denna skala, lägg upp din poäng dividera den totala med fem.)

  • Jag känner mig positiv till min chef
  • Jag gillar min chef
  • Jag gillar att jobba med min chef.
  • Jag värdesätter relationen jag har med min chef.
  • Jag har varit nöjd med min chef

Den genomsnittliga ”Poängen” var ca 5,2. Alla poäng över detta antyder att du gillar din chef mer än den genomsnittliga medarbetaren.

Resultaten stärkte hypotesen: underordnade tenderar att betygsätta ledare baserat på deras personliga tycke för chefen snarare än chefens faktiska beteenden.

Även om enkäter som används för att mäta olika ledarskapsstilar verkar vara mycket olika, är de starkt korrelerade med varandra. Och alla starkt korrelerade med LAQ. Detta tyder på att den gemensamma faktorn bakom medarbetarens ledarskapsbetyg är deras gillande av chefen. Medarbetare som gillar sin chef kommer också säga att ledaren är transformational, etisk, autentisk mm. Även att de har starka chef-medarbetar-relationer. Harvardforskarna fann också att LAQ förutspådde resultat såsom medarbetarens tillfredsställelse, engagemang (dvs. gå över och bortom en arbetsbeskrivning), välbefinnande och prestanda.

Det låter ju rätt givet och enkelt (?) och vettigt att de anställda kommer att vara mer nöjda och prestera bättre om deras ledare är omtyckt. Men alltså fortfarande rätt oklart VARFÖR man gillar sin chef.

Vill du stärka din ledarskapsroll?

Även framgångsrika chefer kan behöva underhålla sina kvaliteter och styrkor. På Signpost erbjuder vi flera tjänster inom ledarskapsutveckling, skräddarsydda för just din verksamhet. Läs mer här!

Så jobbar vi med ledarskapsutveckling och coaching

Uppdrag jobb just nu