Sveriges kompetensbrist ökar

Chefer har svårt att rekrytera rätt kompetens

Lider din verksamhet av kompetensbrist? Ni är inte ensamma. Allt fler företag har svårt att rekrytera, något som får allvarliga konsekvenser på den svenska arbetsmarknaden. Det framkommer ur Rekryteringsenkäten 2018 från Svenskt näringsliv.

Sedan slutet av 1990-talet har Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät kartlagt medlemsföretagens rekryteringsbehov. Och årets rapport visar stora behov av kompetenstillförsel på alla nivåer. 

Sju av tio påverkas av kompetensbrist

På frågan ”Har ni försökt att rekrytera medarbetare till ert företag/arbetsplats under de senaste 6 månaderna?” har 69 procent av de tillfrågade företagen svarat ja. Vilket är en ökning med 11 procentenheter sedan 2015.

Samtidigt svarar sju av tio företag som försökt att rekrytera anger att det varit svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. Rekryteringssvårigheterna finns inom hela näringslivet och i hela landet. Med andra ord är Sveriges kompetensbrist påtaglig.

I linje med tidigare års resultat har framför allt större företag försökt att rekrytera ny kompetens. Bland de företag som hade 250 anställda eller fler har 99 procent försökt att rekrytera de senaste sex månaderna. Motsvarande andel bland små företag, med 1–4 anställda, var 38 procent.

Lediga chefsjobb och uppdrag

Omorganisationer och ökad belastning

Många bolag har i brist på extern kompetens istället fått omorganisera sig och tänka i nya banor kring den egna personalens utveckling. Eller sneglat utomlands, tänkt på fusioner och uppköp av bolag.

All personal får dessutom arbeta mer (51%) och hela 45% av de tillfrågade svarar att det gäller framförallt chefer, ledning och ägare.

Med andra ord handlar risken med att inte hitta rätt kompetens inte bara om att uppgifter inte blir gjorda, utan att vi sliter på våra befintliga resurser och ohälsa ökar.

Behov av nya grepp kring rekrytering

För att lösa Sveriges kompetensbrist har vi på Signpost länge slagit ett slag för att våga se och ha tillit till medarbetarens potential. Attityd och motivation kan nämligen betyda mer än formell kompetens och utbildning – och vi hjälper dig att fatta rätt beslut i interna rekryteringar via en Second Opinion.

Vill du istället ta ett helhetsgrepp på all chefsrekrytering finns vi också här för dig. Varför inte boka ett möte direkt – digitalt eller kanske på plats hos er?

Boka möte med Signpost